Σχολική Χρονιά 2022-2023

Διαδικτυακά Σεμινάρια - Σπατάλη Τροφίμων

Η σειρά διαδικτυακών μαθημάτων για τη σπατάλη τροφίμων έχει σχεδιαστεί από τη Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Life FoodPrint. Τα μαθήματα στοχεύουν στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κυρίως στην εκπαίδευση των μαθητών/μαθητριών στα θέματα που άπτονται της παραγωγής και της σπατάλης τροφής, της επισιτιστικής ασφάλειας τροφίμων, της διαχείρισης και μείωσης της σπατάλης τροφίμων, της κομποστοποίησης, της υπεύθυνης κατανάλωσης, της υιοθέτησης αειφόρων πρακτικών για τη μείωση της σπατάλης τροφής. Τα μαθήματα έχουν σχεδιασθεί ώστε να παρέχουν μοναδικές εμπειρίες παιδαγωγικής μάθησης μέσα από παιχνίδια, quiz, σενάρια μάθησης και μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και από τους/τις μαθητές/μαθήτριες τόσο στο σχολείο, όσο και στο σπίτι. Ο σχεδιασμός των μαθημάτων παρέχει δυνατότητες άμεσης ανατροφοδότησης σε σχέση με τα θέματα που το κάθε μάθημα εξετάζει και μέσα από διαδραστικές εφαρμογές συμβάλλει στην αναστοχαστική μάθηση, στον προβληματισμό και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.

Τα διαδικτυακά μαθήματα αφορούν στη Δημοτική Εκπαίδευση (Ε’ και Στ’ τάξη) και Μέση Γενική Εκπαίδευση (Γυμνασιακός Κύκλος). Είναι διάρκειας μίας (1) και δύο (2) διδακτικών περιόδων.

Διαδικτυακά Σεμινάρια

ΘέμαΣκοπόςΑρχείοΣύνδεσμος
Σπατάλη τροφίμων: Ο δικός μας ρόλος Οι μαθητές/μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν με ποιον τρόπο οι ίδιοι/ίδιες συμβάλλουν στη σπατάλη τροφίμων και τι μπορεί να γίνει σε διάφορους τομείς προκειμένου να περιοριστεί.
Η επίδραση της σπατάλης τροφίμων στο φαινόμενο του θερμοκηπίου Οι μαθητές/μαθήτριες να κατανοήσουν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της σπατάλης τροφίμων και της έκλυσης αερίων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Αξιοποίηση υπολειμμάτων τροφίμων Οι μαθητές και οι μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν τις έννοιες της απώλειας και σπατάλης τροφίμων και να μελετήσουν τρόπους αξιοποίησης των υπολειμμάτων τροφών τόσο στο νοικοκυριό όσο και στη βιομηχανία για την παραγωγή νέων υλικών και αντικειμένων.
Δημιουργώντας καινοτόμα υλικά για τη βιομηχανία μόδας: Η μαγική φόρμουλα με βάση τα απόβλητα τροφίμων Η συγκεκριμένη σειρά δραστηριοτήτων έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι η εξυπηρέτηση των βασικών μας αναγκών, και ειδικότερα της διατροφής και της ένδυσης, αναπόφευκτα οδηγούν στην παραγωγή αποβλήτων. Επιδιώκεται να αντιληφθούν ότι τα απόβλητα τροφίμων μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ένας νέος υλικός πόρος για τη βιομηχανία παραγωγής υλικών ένδυσης και να διαπιστώσουν ότι η αξιοποίησή τους μπορεί να κινητοποιήσει την καινοτομία, με πλεονεκτήματα κοινωνικά, οικονομικά και οικολογικά.
Επισιτιστική ανασφάλεια, απώλεια και σπατάλη τροφίμων: Μια οξύμωρη συνύπαρξη Οι μαθητές/μαθήτριες να ενημερωθούν και να κατανοήσουν τις έννοιες της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων, μέσω της αλόγιστης παραγωγής και κατανάλωσης, οι επιπτώσεις των οποίων έχουν αντίκτυπο στην επισιτιστική ασφάλεια και στην ποιότητα της ζωής των ανθρώπων τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Κλιματική Αλλαγή: «Η ιστορία μιας φράουλας» Οι μαθητές/μαθήτριες να κατανοήσουν το πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων, να αντιληφθούν το πώς οι αλυσίδες εφοδιασμού διασυνδέονται με τα καταναλωτικά πρότυπα και την περιβαλλοντική επιβάρυνση (κλιματική αλλαγή) και να συνειδητοποιήσουν ότι η υιοθέτηση αειφόρων τρόπων διαχείρισης των τροφίμων αποτελεί μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη λύση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Ψήφισέ με! Διαγωνισμός καλύτερης ντομάτας Οι μαθητές και οι μαθήτριες να αντιληφθούν ότι η φαινομενικά αθώα διαλογή «άσχημων/χτυπημένων/παραμορφωμένων» φρούτων και λαχανικών από τους παραγωγούς, τους προμηθευτές, τους πωλητές και τους καταναλωτές είναι μια περιβαλλοντικά καταστροφική συνήθεια για το περιβάλλον.
Ο μυστηριώδης χρυσός φάκελος! Οι μαθητές/μαθήτριες να γνωρίσουν τη διαδικασία της κομποστοποίησης και να αξιολογήσουν, σε διαφορετικές διαστάσεις, την προσθετική της αξία ως προς το ζήτημα του ότι μεγάλες ποσότητες φαγητού καταλήγουν στα σκουπίδια.
Βιομάζα: Μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας Να γνωρίσουν οι μαθητές/μαθήτριες τη βιομάζα ως πηγή ενέργειας αλλά και ως τρόπο 1ο μείωσης οργανικών απορριμμάτων και 2ο ως τεχνητό φυσικό πόρο (δημιουργία θέσεων εργασίας και εισοδήματος - κυκλική οικονομία).
Κομποστοποίηση: Μία σοφή μέθοδος μείωσης των φυτικών απορριμμάτων Να γνωρίσουν οι μαθητές/μαθήτριες την κομποστοποίηση και εύκολους τρόπους που μπορεί να γίνει. Για τη συμβολή της στη μείωση φυτικών ωμών απορριμμάτων και για τη σημασία που έχει η παραγωγή φυσικού κομπόστ.
Διαχείριση και μείωση της σπατάλης τροφίμων Ο σκοπός του διαδικτυακού μαθήματος είναι να γνωρίσουν το φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων και πώς αυτό επηρεάζει το περιβάλλον, καθώς επίσης και τους τρόπους με τους οποίους ο/η καθένας/καθεμιά μας μπορεί να διαχειριστεί και να μειώσει το φαινόμενο αυτό που παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια.
Το «τέλειο μενού» Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο και την ευθύνη που έχει ο/η καθένας/καθεμιά στο ζήτημα της σπατάλης τροφίμων στις ξενοδοχειακές μονάδες και ευρύτερα στον τουρισμό.
Η «έξυπνη υπεραγορά» του μέλλοντος Οι μαθητές και οι μαθήτριες να δημιουργήσουν το δικό τους έξυπνο μανάβικο στο χωριό που θα αξιοποιεί την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη και θα χρησιμοποιεί ορθολογικά τα προϊόντα της τοπικής καλλιέργειας ή και της φάρμας.

Μετασχηματίζοντας το σχολείο μας σε αειφόρο σχολείο: Δίνοντας έμφαση στο «Ε» και το «Τ» , 1ο Παγκύπριο Συνέδριο Scientix «9 Δεκεμβρίου 2022, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη συμμετείχε στο 1ο Παγκύπριο Συνέδριο Scientix «Εκπαίδευση STEM+: Φιλοσοφία, προκλήσεις και εφαρμογές», με τη διεξαγωγή εργαστηρίου με θέμα: «Μετασχηματίζοντας το σχολείο μας σε αειφόρο σχολείο: Δίνοντας έμφαση στο «Ε» και το «Τ»». Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2022 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και αποσκοπούσε στην ανάδειξη της Μηχανικής και της Τεχνολογίας ως πυρηνικά πεδία STEM, τα οποία βρίσκονται άρρηκτα συνδεδεμένα και εμπερικλείουν στη φύση τους τα Μαθηματικά και τις Επιστήμες, με απώτερο σκοπό τον μετασχηματισμό των υφιστάμενων σχολικών μας μονάδων σε αειφόρα σχολεία.

Το αυθεντικό πρόβλημα του μετασχηματισμού του υφιστάμενού μας σχολείου σε αειφόρο σχολείο είναι το επίκεντρο του project STEM που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Η ικανότητα επίλυσης του προβλήματος του μετασχηματισμού του σχολείου μας σε αειφόρο σχολείο αναπτύσσεται μέσα από τη δημιουργική διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής προϊόντων και συστημάτων, τα οποία θα αποτελέσουν τις σχεδιαστικές λύσεις στο ζήτημα, δίνοντας έμφαση στο πεδίο της Μηχανικής και της Τεχνολογίας. Παράλληλα, αναζητώντας συνδέσεις και συνέργειες μεταξύ της Μηχανικής και της Τεχνολογίας με τα Μαθηματικά και τις Επιστήμες, όπως επίσης και με άλλα Μη-STEM γνωστικά πεδία, αναπτύσσεται ένα ολιστικό, συστημικό και περιεκτικό project STEM το οποίο αξιοποιεί μεθόδους, εργαλεία και γνώσεις από διάφορα επιστημονικά πεδία. Κυρίαρχο στοιχείο στο εργαστήριο απετέλεσε ο αναστοχασμός, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η βελτίωση της κεντρικής ιδέας και η επίτευξη της βέλτιστης εναλλακτικής λύσης.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκδήλωση προγράμματος Schools As Living Labs

Την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εκδήλωση στο πλαίσιο του Horizon2020 προγράμματος «Schools As Living Labs». Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 50 εκπαιδευτικοί.

Στο πρόγραμμα SALL ο Δρ. Κωνσταντίνος Φάνης παρουσίασε την υλοποίηση δράσεων 15 σχολείων της μέσης εκπαίδευσης που συνδέονται με τις τοπικές τους κοινότητες και αντιμετωπίζουν τοπικά συναφή ζητήματα που σχετίζονται με τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και την αειφόρο ανάπτυξη. Εκπαιδευτικοί από σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης παρουσίασαν παραδείγματα δράσεων που υλοποίησαν στο σχολείο τους την προηγούμενη σχολική χρονιά, σε συνεργασία με τη Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Διαβάστε Περισσότερα

Διοργάνωση A’ φάσης Υβριδικού Πανεπιστημίου 2022: "Τα Αποθέματα Βιόσφαιρας ως χώροι ανάπτυξης του Θαλάσσιου Εγγραμματισμού" στην Κύπρο με τη συμβολή της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ)

Πραγματοποιήθηκε, με τη συμβολή της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ), στις 05 – 10 Οκτωβρίου 2022, η Φάση Α΄ του Υβριδικού Πανεπιστημίου, με θέμα: "Τα Αποθέματα Βιόσφαιρας ως χώροι ανάπτυξης του Θαλάσσιου Εγγραμματισμού".

Συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος της Φάσης Α', αφορούσε στην παρακολούθηση της 9ης Υπουργικής Συνόδου για το Περιβάλλον και την Εκπαίδευση της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών, με τίτλο «Περιβάλλον για την Ευρώπη», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 05-07 Οκτωβρίου 2022. Στο πλαίσιο της Συνόδου και παράλληλα με αυτή, πραγματοποιήθηκαν αριθμός Υπουργικών Συνεδριάσεων και θεματικών εκδηλώσεων, όπως εκδήλωση με θέμα «Θαλάσσιος Εγγραμματισμός, Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Αποθέματα Βιόσφαιρας ως μοντέλα για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Ολιστική θεσμική προσέγγιση».

Διαβάστε Περισσότερα

Διήμερο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Προσχολικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης 2022-2023: «Ενδυναμώνω τους/τις μαθητές/μαθήτριες κατά της κλιματικής αλλαγής: Ιδέες, παραδείγματα και εφαρμογή δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής στο σχολείο» - 6-8/9/2022

Η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) διοργάνωσε στο πλαίσιο του Διημέρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Προσχολικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης 2022-2023 σεμινάριο με θέμα: «Ενδυναμώνω τους/τις μαθητές/μαθήτριες κατά της κλιματικής αλλαγής: Ιδέες, παραδείγματα και εφαρμογή δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής στο σχολείο». Το σεμινάριο αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από τους λειτουργούς της Μονάδας ΕΠΑΑ Ευσταθία Δαρείου και Νικόλαο Νικολάου στις 6,7 και 8 Σεπτεμβρίου στο Κρατικό Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια του Διημέρου του Εκπαιδευτικού, οι 80 συμμετέχοντες/συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία, μέσα από βιωματικά εργαστήρια και διαδραστικές δραστηριότητες να ενδυναμωθούν στον σχεδιασμό δράσεων κατά της Κλιματικής Αλλαγής. Το σεμινάριο περιλάμβανε το θεωρητικό μέρος, το οποίο εισήγαγε τους εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής και το πρακτικό μέρος το οποίο αναπτύχθηκε σε 4 βιωματικά εργαστήρια:

Διαβάστε Περισσότερα