• Οικοσελίδα
  • Περιβαλλοντικά Κέντρα
  • ΚΠΕ Αθαλάσσας
  • Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΠΕ Αθαλάσσας - Προσφερόμενα Προγράμματα Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Μονοήμερα και ολοήμερα προγράμματα

ΑΘ (Μ) Ενέργεια

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή 13/09/2021
Εναλλακτικές πηγές ενέργειας και ορθολογική διαχείριση των πόρων 13/09/2021
Δραστηριότητες επέκτασης 13/09/2021

ΑΘ (Μ) Ερημοποίηση

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή 13/09/2021
Κλιματική αλλαγή και ερημοποίηση  13/09/2021
Ενδεικτικές δραστηριότητες επέκτασης 13/09/2021

ΑΘ (Μ) Νερό - λιμναία οικοσυστήματα

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή 13/09/2021
Ανθρώπινες παρεμβάσεις σε λιμναία οικοσυστήματα - Ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων 13/09/2021
Ενδεικτικές δραστηριότητες επέκτασης 13/09/2021

ΑΘ (Μ) Οικολογία - Διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή 13/09/2021
Εκτίμηση της πυκνότητας ενός οργανισμού που απειλείται με εξαφάνιση σε ένα οικοσύστημα 13/09/2021
Η θέση των αρθρόποδων στο οικοσύστημα της Αθαλάσσας 13/09/2021
Ψάχνοντας το σαλιγκάρι Albinaria saxatilis στο οικοσύστημα του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας 13/09/2021
Προσαρμογή και εξέλιξη οργανισμών στο δάσος 13/09/2021
Δραστηριότητες επέκτασης 13/09/2021

ΑΘ (Μ) Παραγωγή και κατανάλωση

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή 13/09/2021
Επικοινίαση και αειφόρος ανάπτυξη 13/09/2021
Ψωνίζω περιβαλλοντικά: Πώς οι καταναλωτικές μου επιλογές επηρεάζουν την Αειφόρο Ανάπτυξη 13/09/2021
Γνωρίζω την αγροτική ζωή μέσα από την παραγωγή μελιού και λαχανικών 13/09/2021
Δραστηριότητες επέκτασης 13/09/2021

ΑΘ (Μ) Πόλη και περιαστικό δάσος

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή 13/09/2021
Δασικές πυρκαγιές 13/09/2021
Μελέτη της βιοποικιλότητας στο οικοσύστημα του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας 13/09/2021
Μονοπάτι της φύσης 13/09/2021
Τροφή από το Δάσος : Ανθρώπινες παρεμβάσεις και ορθολογική διαχείριση του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας 13/09/2021
Ενδεικτικές δραστηριότητες επέκτασης 13/09/2021

ΑΘ (Μ) Πολιτισμός και περιβάλλον

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή 13/09/2021
Η συμβολή της τέχνης και της ποίησης στη διδασκαλία και μάθηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων 13/09/2021
Δραστηριότητες επέκτασης 13/09/2021