• Οικοσελίδα
  • Περιβαλλοντικά Κέντρα
  • ΚΠΕ Αθαλάσσας
  • Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΠΕ Αθαλάσσας - Προσφερόμενα Προγράμματα Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Μονοήμερα και ολοήμερα προγράμματα

ΑΘ (Μ) Ενέργεια

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή 13/09/2021
Εναλλακτικές πηγές ενέργειας και ορθολογική διαχείριση των πόρων 19/09/2023
Δραστηριότητες επέκτασης 13/09/2021

ΑΘ (Μ) Ερημοποίηση

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή 13/09/2021
Κλιματική κρίση και ερημοποίηση 19/09/2023
Ενδεικτικές δραστηριότητες επέκτασης 13/09/2021

ΑΘ (Μ) Νερό - λιμναία οικοσυστήματα

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή 13/09/2021
Ανθρώπινες παρεμβάσεις σε λιμναία οικοσυστήματα - Ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων 13/09/2021
Ενδεικτικές δραστηριότητες επέκτασης 13/09/2021

ΑΘ (Μ) Οικολογία - Διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή 13/09/2021
Χωροκατακτητικά ξενικά είδη στο οικοσύστημα της Αθαλάσσας 19/09/2023
Εκτίμηση της πυκνότητας ενός οργανισμού που απειλείται με εξαφάνιση σε ένα οικοσύστημα 19/09/2023
Ψάχνοντας το σαλιγκάρι Albinaria saxatilis στο οικοσύστημα του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας 19/09/2023
Προσαρμογή και εξέλιξη οργανισμών στο δάσος 19/09/2023
Δραστηριότητες επέκτασης 13/09/2021

ΑΘ (Μ) Παραγωγή και κατανάλωση

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή 13/09/2021
Επικονίαση και αειφόρος ανάπτυξη: Ο ρόλος των εντόμων στο οικοσύστημα της Αθαλάσσας 19/09/2023
Γνωρίζω την αγροτική ζωή μέσα από την παραγωγή γεωργικών προϊόντων 19/09/2023
Ψωνίζω περιβαλλοντικά: Πώς οι καταναλωτικές μου επιλογές επηρεάζουν την Αειφόρο Ανάπτυξη 19/09/2023
Δραστηριότητες επέκτασης 13/09/2021

ΑΘ (Μ) Πόλη και περιαστικό δάσος

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή 13/09/2021
Δασικές πυρκαγιές 13/09/2021
Μελέτη της βιοποικιλότητας στο οικοσύστημα του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας 13/09/2021
Μονοπάτι της φύσης 13/09/2021
Τροφή από το Δάσος : Ανθρώπινες παρεμβάσεις και ορθολογική διαχείριση του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας 19/09/2023
Ενδεικτικές δραστηριότητες επέκτασης 13/09/2021

ΑΘ (Μ) Πολιτισμός και περιβάλλον

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή 13/09/2021
Η συμβολή των Εικαστικών τεχνών, της Μουσικής και της Ποίησης στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης 19/09/2023
Δραστηριότητες επέκτασης 13/09/2021