Σχολική Χρονιά 2021-2022

Συμμετοχή στο 3ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Μαθητικό Συνέδριο «Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες»

Η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Ανάγειας, συμμετείχαν στο 3ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Μαθητικό Συνέδριο «Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2022 στην Δημοσιογραφική Εστία Ένωσης Συντακτών Κύπρου.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκε το μαθησιακό σενάριο: «Αειφόρες Πόλεις και Κοινότητες: Αξιοποιώντας την Προσέγγιση STEM για την Ενίσχυση της Αειφορίας σε Κύπρο, Ελλάδα και Ομογένεια», το οποίο αναπτύχθηκε, από λειτουργούς της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Ανάγειας. Αναλυτική περιγραφή του μαθησιακού σεναρίου παρατίθεται στα πρακτικά του συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια της εισήγησης, οι μαθήτριες που συμμετείχαν στο συνέδριο παρουσίασαν εναλλακτικές λύσεις για τον μετριασμό των πιέσεων που δέχεται η Λευκωσία σήμερα. Συγκεκριμένα, επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην αειφόρο μετακίνηση και τα προσβάσιμα και ασφαλή συστήματα μεταφοράς, στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων με τη χρήση ΑΠΕ και στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου.

Η Λευκωσία που οραματίστηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από την υλοποίηση του σεναρίου, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών, ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, θρησκείας, ιθαγένειας και αναπηρίας, προσφέροντας στους πολίτες ασφάλεια, εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες, καθαρή ατμόσφαιρα, ευκαιρίες άθλησης, χαλάρωσης, ψυχαγωγίας και εναλλακτικής μετακίνησης, καλή σωματική/ψυχική υγεία και ευημερία, δικαιοσύνη και διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Ημέρα του Εκπαιδευτικού, Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου, 17 Φεβρουαρίου 2022, ΚΠΕΕ Κάβο Γκρέκο

Η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης (ΚΠΕΕ) Κάβο Γκρέκο, διοργάνωσε την επιμόρφωση των καθηγητών/καθηγητριών του Γυμνασίου Παραλιμνίου, στο πλαίσιο της Ημέρας του Εκπαιδευτικού που πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2022, στο ΚΠΕΕ Κάβο Γκρέκο. Η επιμορφωτική δράση αποσκοπούσε στην ενδυνάμωση του/της εκπαιδευτικού μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, ώστε να ενσωματωθούν στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική πολλαπλές πτυχές των ζητημάτων που απορρέουν από τους 17 παγκόσμιους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης. Παράλληλα, η επιμόρφωτική δράση εστίασε στην γνωριμία και αξιοποιήση περιβαλλόντων μη τυπικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε ο τρόπος λειτουργίας του ΚΠΕΕ Κάβο Γκρέκο στο πλαίσιο της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης σε εξωτερικά περιβάλλοντα μάθησης και συζητήθηκε ο ρόλος του στη διαμόρφωση περιβαλλοντικά εγγράμματων, ενεργών πολιτών. Κατά τη διάρκεια της Ημέρας του Εκπαιδευτικού, οι 40 συμμετέχοντες/συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕΕ και να τα διασυνδέσουν με την εκπαιδευτική τους πρακτική στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν καλές πρακτικές υποστήριξης των 17 Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης στη σχολική τάξη.

Διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς δημοτικής: «Ορίζοντας 2030: Πρακτικές εφαρμογές για την προώθηση των 17 παγκόσμιων στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης», 20 Δεκεμβρίου 2021

Η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, διοργάνωσε στις 20 Δεκεμβρίου 2021,  Διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο «Ορίζοντας 2030: Πρακτικές εφαρμογές για την προώθηση των 17 παγκόσμιων στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης στη σχολική τάξη». Το σεμινάριο επιδιώκει να ενδυναμώσει τον/την εκπαιδευτικό, ώστε να ενσωματωθούν στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική πολλαπλές πτυχές των ζητημάτων που απορρέουν από τους 17 στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης και συνάδουν με την Αειφόρο Περιβαλλοντική Εκπαιδευτική Πολιτική (ΑΠΕΠ) της σχολικής μονάδας.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν πάνω από 370 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, είτε διδάσκουν το μάθημα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Ε' και Στ' τάξη, είτε διδάσκουν το μάθημα της Αγωγή Ζωής στις Α' -Δ' τάξεις. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους 17 παγκόσμιους Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ) και να τους διασυνδέσουν με την Αειφόρο Περιβαλλοντική Εκπαιδευτική Πολιτική (ΑΠΕΠ) της σχολικής τους μονάδας, όπως επίσης και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές υποστήριξης των  ΣΑΑ στο σχολείο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καλλιέργεια ικανοτήτων, μέσα από τα 5 επίπεδα στόχων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, ευαισθητοποίηση, δράση/συμμετοχή), οι οποίες συμβάλλουν στην ενεργοποίηση των μαθητών/μαθητριών για ανάληψη πρωτοβουλιών για δράση και συμμετοχή για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

Συμμετοχή της Μονάδας ΕΠΑΑ στο Μαθητικό Συνέδριο Εταιρικών Σχολείων UNESCO Πάφου, Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021, Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ Πάφου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Εταιρικών Σχολείων UNESCO Πάφου με θέμα: «Βιώσιμος Πλανήτης: Ανθρώπινο Δικαίωμα». Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Λύκειο Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου, με την υποστήριξη της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, στις 10 Δεκεμβρίου 2021 και πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή και των έξι Γυμνασίων και Λυκείων της επαρχίας Πάφου που εντάσσονται στο Δίκτυο Εταιρικών Σχολείων UNESCO.

Η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη συνέβαλε στην εκπαίδευση των μαθητών/μαθητριών σε θέματα που απορρέουν από τον 13ο Στόχο της Αειφόρου Ανάπτυξης – Δράση για το Κλίμα, συμμετέχοντας στο συνέδριο με μια κεντρική εισήγηση και τέσσερα εργαστήρια:

(α) Κεντρική εισήγηση: “Δράση για το Κλίμα: Υποστηρίζοντας τον 13ο Στόχο της Αειφόρου Ανάπτυξης”, Ευσταθία Δαρείου, Μονάδα ΕΠΑΑ.

(β) Εργαστήριο Α: “Κλιματική Αλλαγή και τα Αίτια της: Μαρτυρίες Καταναλωτισμού στο Χθες και το Σήμερα”, Νικολέτα Πάππου, Χρίστος Παπαχαραλάμπους, ΚΠΕ Παναγιάς.

(γ) Εργαστήριο Β: “Κλιματική Αλλαγή: Κοινωνικές, Οικονομικές και Περιβαλλοντικές Προεκτάσεις”, Μαρία Γεωργίου, Μαρία Νεοφύτου, ΚΠΕ Σαλαμιού.

(δ) Εργαστήριο Γ: “Μετριασμός και Προσαρμογή: Στόχευσε στην καρδιά του Προβλήματος”, Φίλιππος Ηλιάδης, Ανδρέας Ναθαναήλ, ΚΠΕ Παναγιάς.

(ε) Εργαστήριο Δ: “Νεαροί Ηγέτες και Ηγέτιδες κατά της Κλιματικής Αλλαγής”, Ευσταθία Δαρείου, Μονάδα ΕΠΑΑ.

Ειδικότερα, η εισήγηση επικεντρώθηκε στο παγκόσμιο ζήτημα της Κλιματικής Κρίσης που ταλανίζει τον πλανήτη μας, στην ανάδειξη προτύπων που δρουν σήμερα για την καταπολέμηση της Κλιματικής Κρίσης και στη σημασία της ανάληψης πρωτοβουλιών για δράση κατά της Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο της υποστήριξης των 17 Παγκόσμιων Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης. Το εργαστήριο “Κλιματική Αλλαγή και τα Αίτια της: Μαρτυρίες Καταναλωτισμού στο Χθες και το Σήμερα” ανέδειξε τον σύγχρονο τρόπο ζωής που διέπεται από το κυρίαρχο μοντέλο της υπερκατανάλωσης, ως ένα από τα σημαντικότερα αίτια της Κλιματικής Αλλαγής. Οι μαθητές/μαθήτριες, μέσα από το συγκεκριμένο εργαστήριο αντιλήφθηκαν ότι η καταναλωτική συνείδηση και συμπεριφορά του σύγχρονου ανθρώπου οδηγεί στην όξυνση του ζητήματος της Κλιματικής Αλλαγής. Το εργαστήριο “Κλιματική Αλλαγή: Κοινωνικές, Οικονομικές και Περιβαλλοντικές Προεκτάσεις”, επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, ενώ το εργαστήριο “Μετριασμός και Προσαρμογή: Στόχευσε στην καρδιά του Προβλήματος”, αξιοποίησε τη στρατηγική επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων, προκειμένου οι μαθητές/μαθήτριες να γνωρίσουν τη διαδικασία αποδόμησης τέτοιων προβλημάτων και να καταστρώσουν σχέδια δράσης για την επίλυσή τους. Τέλος, το εργαστήριο “Νεαροί Ηγέτες και Ηγέτιδες κατά της Κλιματικής Αλλαγής”, εστίασε στη γνωριμία και αξιολόγηση δράσεων που γίνονται από νέους και νεανίδες που ηγούνται κατά της Κλιματικής Αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο και ώθησε τους μαθητές και τις μαθήτριες στο σχεδιασμό και την οργάνωση δράσεων στο σχολείο, στην κοινότητα και στη χώρα τους.

Εκπαίδευση STEM για την Αειφόρο Ανάπτυξη, 17-18 Νοεμβρίου 2021,

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Κάβο Γκρέκο

Η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη υποστηρίζει το ευρωπαϊκό έργο STEMing together (Grant Agreement: 2020-1-CY01-KA229-066040_1), διοργανώνοντας διήμερη επιμορφωτική δράση για ευρωπαίους εκπαιδευτικούς δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης με θέμα: «Εκπαίδευση STEM για την Αειφόρο Ανάπτυξη», στις 17 και 18 Νοεμβρίου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Κάβο Γκρέκο. Το θεωρητικό μέρος της επιμόρφωσης επικεντρώθηκε στην Εκπαίδευση STEM για την Αειφόρο Ανάπτυξη και τις σύγχρονες διδακτικές στρατηγικές που την πλαισιώνουν. Εκτός από το θεωρητικό μέρος, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν σε βιωματικά εργαστήρια όπως:

  • Designing a STEM Project to support SDGs
  • Birds of Cyprus: STEM activities in Outdoor Settings
  • Selecting the appropriate teaching strategies by analyzing educational STEM projects
  • Transforming your school into a sustainable school: Giving emphasize on "E" and "T" through educational robotics
  • Cavo Greco museum exhibition: Opportunities for STEM learning
  • Sea Adventures: STEM activities in Outdoor Settings

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
STEM Education for Sustainable Development - Πρόγραμμα 01/12/2021