Διήμερο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Προσχολικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης 2022-2023: «Ενδυναμώνω τους/τις μαθητές/μαθήτριες κατά της κλιματικής αλλαγής: Ιδέες, παραδείγματα και εφαρμογή δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής στο σχολείο» - 6-8/9/2022

Η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) διοργάνωσε στο πλαίσιο του Διημέρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Προσχολικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης 2022-2023 σεμινάριο με θέμα: «Ενδυναμώνω τους/τις μαθητές/μαθήτριες κατά της κλιματικής αλλαγής: Ιδέες, παραδείγματα και εφαρμογή δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής στο σχολείο». Το σεμινάριο αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από τους λειτουργούς της Μονάδας ΕΠΑΑ Ευσταθία Δαρείου και Νικόλαο Νικολάου στις 6,7 και 8 Σεπτεμβρίου στο Κρατικό Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια του Διημέρου του Εκπαιδευτικού, οι 80 συμμετέχοντες/συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία, μέσα από βιωματικά εργαστήρια και διαδραστικές δραστηριότητες να ενδυναμωθούν στον σχεδιασμό δράσεων κατά της Κλιματικής Αλλαγής. Το σεμινάριο περιλάμβανε το θεωρητικό μέρος, το οποίο εισήγαγε τους εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής και το πρακτικό μέρος το οποίο αναπτύχθηκε σε 4 βιωματικά εργαστήρια:
  • Εργαστήριο Α: Καταναλωτισμός και Κλιματική Αλλαγή
  • Εργαστήριο Β: Ανθρώπινες Ιστορίες και Κλιματική Αλλαγή
  • Εργαστήριο Γ: Παιχνίδι ρόλων: Ψήφιση νομοθεσίας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • Εργαστήριο Δ: Νεαροί Ηγέτες και Ηγέτιδες κατά της Κλιματικής Αλλαγής
Μέσα από το σεμινάριο αναδείχθηκε η συστημική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή και στις άλλες παγκόσμιες προκλήσεις  (μετανάστευση, φτώχια, περιβαλλοντική δικαιοσύνη), όπως επίσης και πρότυπα που αγωνίζονται κατά της κλιματικής αλλαγής, ως σημεία αναφοράς για το ρόλο και την ευθύνη μας στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στη συμμετοχή σε δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με προτεινόμενες από τους εκπαιδευτικούς δράσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν στο σχολείο και την κοινότητα.