• Οικοσελίδα
  • Περιβαλλοντικά Κέντρα
  • ΚΠΕ Αθαλάσσας
  • Προγράμματα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΚΠΕ Αθαλάσσας - Προσφερόμενα Προγράμματα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Μονοήμερα και ολοήμερα προγράμματα

ΑΘ (Δ) Απορρίμματα

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή 13/09/2021
Παραγωγή και ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων 13/09/2021
Δραστηριότητες επέκτασης 13/09/2021

ΑΘ (Δ) Αστική ανάπτυξη

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή 19/09/2023
Αστική αειφορία: αναλαμβάνω δράση για βελτίωση της ποιότητας ζωής στο περιβάλλον που ζω 13/09/2021

ΑΘ (Δ) Ενέργεια

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή 13/09/2021
Μια πρώτη γνωριμία με την ενέργεια 13/09/2021
Ενέργεια και περιβάλλον 19/09/2023
Δραστηριότητες επέκτασης 13/09/2021

ΑΘ (Δ) Ερημοποίηση

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή13/09/2021
Έδαφος : ένας πολύτιμος , περιορισμένος φυσικός πόρος13/09/2021
Δραστηριότητες επέκτασης13/09/2021

ΑΘ (Δ) Νερό - λιμναία οικοσυστήματα

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή 13/09/2021
Δραστηριότητες επέκτασης 13/09/2021
Γνωριμία με τον υγροβιότοπο της Αθαλάσσας 13/09/2021
Το νερό στην περιοχή Αθαλάσσας άλλοτε και τώρα 13/09/2021
Το υδατικό πρόβλημα και το εθνικό δασικό πάρκο Αθαλάσσας 13/09/2021
Στις όχθες του Πεδιαίου Ποταμού 13/09/2021
Ο Πεδιαίος ποταμός: μελέτη ποτάμιου οικοσυστήματος και συμβολή του στην αστική ανάπτυξη της Λευκωσίας 13/09/2021

ΑΘ (Δ) Παραγωγή και κατανάλωση

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή 13/09/2021
Τρόπος ζωής και οικολογικό αποτύπωμα: Γεωργία - Διατροφή - Περιβάλλον 19/09/2023
Γνωριμία με τα οικόσιτα ζώα της κυπριακής υπαίθρου 13/09/2021
Ενεργός πολίτης και αειφόρος κατανάλωση 19/09/2023
Άνθρωποι - Οικόσιτα ζώα - Περιβάλλον 13/09/2021
Δραστηριότητες επέκτασης 13/09/2021

ΑΘ (Δ) Πόλη και περιαστικό δάσος

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή 13/09/2021
Ο θαυμαστός κόσμος των εντόμων 13/09/2021
Φωτιά, ο μεγάλος κίνδυνος 19/09/2023
Εξερευνώ το δάσος Αθαλάσσας 13/09/2021
Πόλη και περιαστικό δάσος 13/09/2021
Μελέτη του βοτανικού κήπου του ΚΠΕ Αθαλάσσας 13/09/2021
Τα αρωματικά φυτά , στολίδι του τόπου μας 13/09/2021
Γνωριμία με τα περιβαλλοντικά μονοπάτια του Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας 19/09/2023
Θέματα διαχείρισης του δάσους - το δασικό φυτώριο Αθαλάσσας 13/09/2021
Δραστηριότητες επέκτασης 13/09/2021