• Οικοσελίδα
  • Περιβαλλοντικά Κέντρα
  • ΚΠΕ Σαλαμιούς
  • Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΠΕ Σαλαμιούς - Προσφερόμενα Προγράμματα Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Μονοήμερα και ολοήμερα προγράμματα

ΣΑΛ (Μ) Έδαφος

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Έδαφος13/09/2021
Οι γεώτοποι του Ακάμα και η προστασία της γεωλογικής μας κληρονομιάς13/09/2021
Η μοναδική γεωλογία της Κύπρου και η ενδιαφέρουσα περίπτωση του συμπλέγματος Μαμωνιών13/09/2021
Δραστηριότητες Επέκτασης13/09/2021

ΣΑΛ (Μ) Ενέργεια

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ενέργεια13/09/2021
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : Το αιολικό πάρκο στους " Ορείτες "13/09/2021
Δραστηριότητες Επέκτασης13/09/2021

ΣΑΛ (Μ) Οικοσυστήματα: Χλωρίδα και Πανίδα

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Οικοσυστήματα : Χλωρίδα και Πανίδα13/09/2021
Το μονοπάτι μελέτης της φύσης " Η Μούττη της Σαλαμιούς : Μια διαδρομή γνωριμίας με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής "13/09/2021
Τα βότανα και αρωματικά φυτά της Κύπρου και οι χρήσεις τους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα13/09/2021
Ευρωπαϊκό Δίκτυο " Φύση 2000 " : Η κοιλάδα του Διαρίζου και η σημασία των οικοτόπων της περιοχής13/09/2021
Δραστηριότητες Επέκτασης13/09/2021

ΣΑΛ (Μ) Παραδοσιακές ασχολίες και αειφορία

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Παραδοσιακές ασχολίες και αειφόρος ανάπτυξη13/09/2021
Η τοπική παραγωγή στην υπηρεσία της αειφορίας13/09/2021
Τοπικές καλλιέργειες και η συμβολή τους στην αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων13/09/2021
Δραστηριότητες Επέκτασης13/09/2021

ΣΑΛ (Μ) Πολιτισμός, περιβάλλον, τοπική κοινωνία

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Πολιτισμός , περιβάλλον και τοπική κοινότητα 13/09/2021
Αρχαιολογικός χώρος Παλαιπάφου : Τα πολιτισμικά στρώματα και οι χρήσεις του χώρου διαχρονικά 13/09/2021
Ο φυσικός πλούτος της κοιλάδας του Ξερού ποταμού και η διαχρονική του σχέση με τα πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής 13/09/2021
Τα λατομεία της Νέας Πάφου στον λόφο της Φάμπρικας , παραδείγματα αειφορίας σε ένα αρχαιολογικό χώρο στην πόλη μας 13/09/2021
Παραδοσιακή αρχιτεκτονική και αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού : Η περίπτωση της κοινότητας Σαλαμιούς 13/09/2021
Δραστηριότητες επέκτασης 13/09/2021

ΣΑΛ (Μ) Το νερό στη ζωή μας

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Το νερό στη ζωή μας13/09/2021
Η υδατική κατάσταση στην Κύπρο και εφαρμογές βιώσιμης διαχείρισης του νερού13/09/2021
Ο Ξερός ποταμός και η σπουδαιότητα του στη διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής 13/09/2021
Δραστηριότητες Επέκτασης13/09/2021

ΣΑΛ (Μ) Τουρισμός

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Αειφόρος τουρισμός και προοπτικές ανάπτυξης αγροτουρισμού στην κοινότητα Σαλαμιούς13/09/2021

ΣΑΛ (Μ) Κλιματική αλλαγή

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ποδηλατώντας ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή και στις Φυσικές Καταστροφές 19/09/2023