• Οικοσελίδα
  • Περιβαλλοντικά Κέντρα
  • Γενικές Πληροφορίες
  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2022 - 23

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Έναρξη προγραμμάτων του Κρατικού Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά, Κοινότητας Ακρωτηρίου, Αθαλάσσας, Σαλαμιούς, Κάβο-Γκρέκο, Παναγιάς και Κοιλανίου) 13/10/2022
Παράρτημα 1 - Επεξήγηση ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής αίτησης 13/10/2022
Παράρτημα 9 - Έντυπο Επιχορήγησης 13/10/2022
Παράρτημα 10 - Επισημάνσεις προς τους εκπαιδευτικούς 13/10/2022

Εκπαιδευτικά προγράμματα Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Παράρτημα 2 - Προγράμματα ΚΠΕ Πεδουλά 13/10/2022
Παράρτημα 3 - Προγράμματα ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου 13/10/2022
Παράρτημα 4 - Προγράμματα ΚΠΕ Αθαλάσσας 13/10/2022
Παράρτημα 5 - Προγράμματα ΚΠΕ Σαλαμιούς 13/10/2022
Παράρτημα 6 - Προγράμματα ΚΠΕ Κάβο-Γκρέκο 13/10/2022
Παράρτημα 7 - Προγράμματα ΚΠΕ Κοιλανίου 13/10/2022
Παράρτημα 8 - Προγράμματα ΚΠΕ Παναγιάς 13/10/2022

Εκπαιδευτικά προγράμματα Μέσης Γενικής Εκπ. και Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπ. και Κατάρτισης

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Παράρτημα 2α - Προγράμματα ΚΠΕ Πεδουλά 13/10/2022
Παράρτημα 3α - Προγράμματα ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου 13/10/2022
Παράρτημα 4α - Προγράμματα ΚΠΕ Αθαλάσσας 13/10/2022
Παράρτημα 5α - Προγράμματα ΚΠΕ Σαλαμιούς 13/10/2022
Παράρτημα 6α - Προγράμματα ΚΠΕ Κάβο-Γκρέκο 13/10/2022
Παράρτημα 7α - Προγράμματα ΚΠΕ Κοιλανίου 13/10/2022
Παράρτημα 8α - Προγράμματα ΚΠΕ Παναγιάς 13/10/2022

Εκπαιδευτικά προγράμματα για γονείς και παιδιά

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Παράρτημα 1 - Προγράμματα για γονείς και παιδιά ΚΠΕ Πεδουλά 24/03/2023
Παράρτημα 2 - Προγράμματα για γονείς και παιδιά ΚΠΕ Παναγιάς 24/03/2023
Παράρτημα 3 - Προγράμματα για γονείς και παιδιά ΚΠΕ Αθαλάσσας 24/03/2023
Παράρτημα 4 - Προγράμματα για γονείς και παιδια ΚΠΕ Ακρωτηρίου 24/03/2023
Παράρτημα 5 - Προγράμματα για γονείς και παιδιά ΚΠΕ Κάβο - Γκρέκο 24/03/2023
Παράρτημα 6 - Προγράμματα για γονείς και παιδιά ΚΠΕ Σαλαμιού 24/03/2023