• Οικοσελίδα
  • Περιβαλλοντικά Κέντρα
  • ΚΠΕ Πεδουλά
  • Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

ΚΠΕ Πεδουλά - Προσφερόμενα Προγράμματα Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΘέμαΑρχείο
«Οδηγός Προγραμμάτων του Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: K.Π.Ε. Πεδουλά» της Μέσης Εκπαίδευσης

Μονοήμερα και ολοήμερα προγράμματα

ΠΕΔ (Μ) Δάσος

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή13/09/2021
Τυρφώνες Τροόδους : Ένας εξαιρετικά σπάνιος οικότοπος13/09/2021
Δάσος και τοπική κοινωνία13/09/2021
Μονοπάτια του Τροόδους13/09/2021
Γνωριμία με την πτηνοπανίδα του Τροόδους13/09/2021
Δασικές πυρκαγιές13/09/2021
Δραστηριότητες Επέκτασης13/09/2021

ΠΕΔ (Μ) Έδαφος

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή13/09/2021
Γνωριμία με το Γεωπάρκο Τροόδους13/09/2021
H σύσταση και οι ιδιότητες του εδάφους13/09/2021
Ερημοποίηση : Μελέτη περίπτωσης της κοινότητας Αμιάντου13/09/2021
Ο βοτανικός κήπος του Αμιάντου13/09/2021
Ο μικρόκοσμος κάτω από τα πόδια μας13/09/2021
Η γεωλογία του Τροόδους13/09/2021
Δραστηριότητες επέκτασης13/09/2021

ΠΕΔ (Μ) Ενέργεια

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή13/09/2021
Το βιοκλιματικό σπίτι : Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική των σπιτιών της κοινότητας Πεδουλά13/09/2021
Δραστηριότητες επέκτασης13/09/2021

ΠΕΔ (Μ) Πολιτισμός, περιβάλλον, τοπική κοινωνία

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή 13/09/2021
Καλοπαναγιώτης : Μια Σύγχρονη Ορεινή Κοινότητα 13/09/2021
Γνωριμία με την κοινότητα Πεδουλά 13/09/2021
Μια μέρα στο λαογραφικό μουσείο 13/09/2021
Δραστηριότητες επέκτασης 13/09/2021

ΠΕΔ (Μ) Τέχνη και περιβάλλον

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή13/09/2021
Η συμβολή της Τέχνης στη διδασκαλία και μάθηση περιβαλλοντικών ζητημάτων13/09/2021
Δραστηριότητες επέκτασης13/09/2021

ΠΕΔ (Μ) Το νερό στη ζωή μας. Υδρόβια οικοσυστήματα

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή13/09/2021
Ποτάμιο οικοσύστημα : Το γεφύρι του Τζελεφού13/09/2021
Δραστηριότητες επέκτασης13/09/2021

ΠΕΔ (Μ) Τουρισμός

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γενική περιγραφή13/09/2021
Αειφόρος τουρισμός στο Γεωπάρκο Τροόδους13/09/2021
Η τουριστική ανάπτυξη στην κοινότητα Πεδουλά13/09/2021
Οι θετικές και αρνητικές συνέπειες του τουρισμού στο φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον της κοινότητας Πεδουλά13/09/2021
Πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της περιοχής Μαραθάσας και η σημασία τους στην τουριστική ανάπτυξη των χωριών της περιοχής13/09/2021
Δραστηριότητες επέκτασης13/09/2021

ΠΕΔ (Μ) Διήμερα προγράμματα

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
1ο παράδειγμα διήμερου προγράμματος 13/09/2021
2ο παράδειγμα διήμερου προγράμματος 13/09/2021

ΠΕΔ (Μ) Ενδεικτικοί συνδυασμοί διήμερων προγραμμάτων

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ενδεικτικοί συνδυασμοί διήμερων προγραμμάτων 13/09/2021

ΠΕΔ (Μ) Τριήμερα προγράμματα

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
1ο παράδειγμα τριήμερου προγράμματος13/09/2021
2ο παράδειγμα τριήμερου προγράμματος13/09/2021
3ο παράδειγμα τριήμερου προγράμματος13/09/2021