Διοργάνωση A’ φάσης Υβριδικού Πανεπιστημίου 2022: "Τα Αποθέματα Βιόσφαιρας ως χώροι ανάπτυξης του Θαλάσσιου Εγγραμματισμού" στην Κύπρο με τη συμβολή της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ)

Πραγματοποιήθηκε, με τη συμβολή της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ), στις 05 – 10 Οκτωβρίου 2022, η Φάση Α΄ του Υβριδικού Πανεπιστημίου, με θέμα: "Τα Αποθέματα Βιόσφαιρας ως χώροι ανάπτυξης του Θαλάσσιου Εγγραμματισμού".

Συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος της Φάσης Α', αφορούσε στην παρακολούθηση της 9ης Υπουργικής Συνόδου για το Περιβάλλον και την Εκπαίδευση της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών, με τίτλο «Περιβάλλον για την Ευρώπη», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 05-07 Οκτωβρίου 2022. Στο πλαίσιο της Συνόδου και παράλληλα με αυτή, πραγματοποιήθηκαν αριθμός Υπουργικών Συνεδριάσεων και θεματικών εκδηλώσεων, όπως εκδήλωση με θέμα «Θαλάσσιος Εγγραμματισμός, Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Αποθέματα Βιόσφαιρας ως μοντέλα για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Ολιστική θεσμική προσέγγιση».

Το δεύτερο μέρος της Φάσης Α', αφορούσε στην ενεργή συμμετοχή επιλεγμένου αριθμού ατόμων (15 κύπριοι και 25 ξένοι) σε σειρά δραστηριοτήτων (διαλέξεις, επισκέψεις, εργαστήρια υπαίθριου και εσωτερικού χώρου, ομαδικές εργασίες), σχετικά με τον Θαλάσσιο Εγγραμματισμό. Οι δραστηριότητες, τις οποίες συντόνιζαν ειδικοί από το διεθνή και τοπικό χώρο, πραγματοποιήθηκαν στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κάβο Γκρέκο και Ακρωτηρίου και στο Cyprus Marine and Maritime Institute (CMMI). Για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων, συμμετοχή είχε και το προσωπικό της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, το υλικό, αλλά και τους διοργανωτές του Υβριδικού Πανεπιστημίου μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο https://medies.net/phase-a-of-the-hybrid-university-2022-in-cyprus/.