• Οικοσελίδα
 • Περιβαλλοντικά Κέντρα
 • ΚΠΕ Πεδουλά
 • Γενική Περιγραφή

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά (ΚΠΕ Πεδουλά)Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Πεδουλά ιδρύθηκε το 2005 από τα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με την Κοινότητα Πεδουλά και αποτελεί το συντονιστικό Κέντρο του Κρατικού Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Το Κ.Π.Ε. Πεδουλά στεγάζεται στο πρώην Δημοτικό Σχολείο του χωριού και περιλαμβάνει αίθουσα διαλέξεων, εργαστήριο υπολογιστών, εργαστήριο οικολογίας, το οποίο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος χρηματοδοτήθηκε από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιου Χατζηιωάννου. Επίσης, διαθέτει δύο ξενώνες, χωρητικότητας 35 ατόμων, για τη διαμονή των εκπαιδευομένων κατά τη συμμετοχή τους στα διήμερα και τριήμερα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Π.Ε. Εξωτερικά, το Κ.Π.Ε. περιβάλλεται από την αυλή, η οποία αξιοποιείται ως υπαίθριος εκπαιδευτικός χώρος, αλλά και χώρος χαλάρωσης και ψυχαγωγίας των επισκεπτών. Υπάρχουν, επίσης, εγκαταστάσεις καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας και ποδοσφαίρου.

Το Κ.Π.Ε. Πεδουλά στελεχώνεται από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς της Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Πέραν από την παροχή περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με το δάσος, τη βιοποικιλότητα, τον πολιτισμό, την κοινότητα, το έδαφος, το νερό, την ερημοποίηση, το προσωπικό του παρέχει καθοδήγηση και συμβουλευτική στήριξη σε θέματα σχετικά με την Π.Ε./Ε.Α.Α., όπως επίσης συμμετέχει σε διεθνή περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα και έρευνες, ενώ συνεργάζεται με την κοινότητα για την διεξαγωγή διαφόρων περιβαλλοντικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Μέσα από τα προγράμματα του Κ.Π.Ε., τα πεδία μελέτης τόσο του Πεδουλά όσο και της ευρύτερης περιοχής της Μαραθάσσας αποτελούν δυναμικά πεδία μάθησης και σημαντικά εκπαιδευτικά εργαλεία για τη μελέτη των περιβαλλοντικών θεμάτων.

Στα προγράμματα του Κ.Π.Ε. Πεδουλά συμμετέχουν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, φοιτητές από την Κύπρο και χώρες του εξωτερικού και άλλες ομάδες, όπως οδηγοί και πρόσκοποι κ.λπ.

Περίπου 5000 εκπαιδευόμενοι κάθε χρόνο συμμετέχουν στα προγράμματα και σε άλλες επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις του Κ.Π.Ε. Πεδουλά. Το Κέντρο, εκτός από τα μονοήμερα προγράμματα, προσφέρει διήμερα και τριήμερα προγράμματα και οι ομάδες μπορούν να διανυκτερεύσουν στους δύο ξενώνες του Κέντρου.

Το Κ.Π.Ε. Πεδουλά είναι ανοικτό καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.Τις αργίες, και τα Σαββατοκυρίακα είναι κλειστό, όπως επίσης και την περίοδο των Χριστουγέννων, του Πάσχα και την περίοδο του Καλοκαιριού.

Σημειώνεται, όμως, ότι σε χρόνο μη εργάσιμο μπορούν να διεξαχθούν σεμινάρια, εκδηλώσεις, συνέδρια μετά από επικοινωνία και σχετικές συνεννοήσεις με το προσωπικό του Κέντρου.

ΘέμαΑρχείο
Κοινότητα Πεδουλά
Πώς θα μας βρείτε

Τύποι προσφερόμενων προγραμμάτων

 • Μονοήμερα Προγράμματα (μέχρι το μεσημέρι):
Τα Προγράμματα ξεκινούν στις 9:00πμ και ολοκληρώνονται στις 13:30μμ τόσο κατά τους χειμερινούς, όσο και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Σ’ αυτά μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 40 μαθητές/τριες
 • Μονοήμερα Προγράμματα (μέχρι το απόγευμα):
Τα Προγράμματα αυτά ξεκινούν στις 9:00πμ και ολοκληρώνονται στις 16:00μμ. τόσο κατά τους χειμερινούς, όσο και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Σε αυτά μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 40 μαθητές/τριες.
 • Διήμερα Προγράμματα:
Οι ομάδες μπορούν να διανυκτερεύσουν ένα βράδι στους ξενώνες του Κέντρου. Το Κέντρο μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 35 μαθητές/τριες και μαθήτριες. Η διαμονή και η διατροφή, καθώς επίσης και η μετακίνηση των μαθητών και των μαθητριών στα διάφορα πεδία μελέτης καλύπτεται από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
 • Τριήμερα Προγράμματα:
Οι ομάδες μπορούν να διανυκτερεύσουν δύο βράδια στους ξενώνες του Κέντρου. Το Κέντρο μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 35 μαθητές/τριες και μαθήτριες. Η διαμονή και η διατροφή, καθώς επίσης και η μετακίνηση των μαθητών/τριων στα διάφορα πεδία μελέτης καλύπτεται από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Πεδία μελέτης

Τα πεδία μελέτης που έχουν συμπεριληφθεί στα προγράμματα του Δικτύου ΚΠΕ είναι άμεσα συνδεδεμένα τόσο με το ειδικό θέμα που προσεγγίζεται μέσα από κάθε πρόγραμμα, όσο και με τους επιδιωκόμενους στόχους του κάθε προγράμματος.

Τα πεδία μελέτης που παρουσιάζονται ενδεικτικά πιο κάτω, είναι μερικά μόνο από τα πεδία που έχουν περιληφθεί στα Προγράμματα του ΚΠΕ Πεδουλά. Ενδεικτικά παραδείγματα των εφαρμογών τους μπορείτε να δείτε στα προγράμματα που αναλύονται σε θεματικές ενότητες για κάθε ΚΠΕ.

Σημειώνεται ότι τα πεδία μελέτης μπορούν να αντικατασταθούν ή να συνδυασθούν μεταξύ τους. Αυτό εξαρτάται από τον ίδιο τον/την εκπαιδευτικό και την ομάδα που θα συμμετέχει στα προγράμματα των Κέντρων. Η διευθέτηση αυτή μπορεί να γίνει με τον/την εκπαιδευτικό και το προσωπικό των Κέντρων κατά τη διάρκεια των επαφών τους, τόσο για την προετοιμασία του προγράμματος, όσο και για τη συμμετοχή των μαθητών/τριων σε αυτό.

Μερικά από τα πεδία μελέτης που έχουν συμπεριληφθεί στα προγράμματα του ΚΠΕ Πεδουλά παρουσιάζονται πιο κάτω:
 • Το Δάσος του Τροόδους
 • Τα μονοπάτια της φύσης (μονοπάτι των Καληδονιών, το μονοπάτι του Μυλλομέρη)
 • Ο Υδατοφράκτης του Προδρόμου
 • Το Γεφύρι του Τζελεφού
 • Η κοινότητα του Πεδουλά
 • Τα σπίτα του Πεδουλά και Βιοκλιματική Αρχτιτεκτονική
 • Το Βυζαντινό Μουσείο του Πεδουλά
 • Το Λαογραφικό Μουσείο του Πεδουλά
 • Οι Βυζαντινές εκκλησίες της περιοχής
 • Το Μεταλλείο του Αμιάντου
 • Ο Βοτανικός Κήπος του Αμιάντου