Ευρωπαϊκά / Ερευνητικά Προγράμματα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life “Rethink (Reduce, Reuse, Recycle) Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των απορριμμάτων στην Κύπρο”
Διάρκεια προγράμματος: 2014-2017

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου με την Μονάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συμμετέχει σε άλλο ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο “Rethink (Reduce, Reuse, Recycle) Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των απορριμμάτων στην Κύπρο» με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE+ Environment Policy and Governance, της Ε.Ε. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 34 μήνες και η χρηματοδότηση της οποίας έτυχε ανέρχεται στις 958.585 ευρώ. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως ανάδοχος φορέας το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και ως εταίροι, πέρα από τη Μονάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η Green Dot Κύπρου, το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας και Περιβάλλοντος και η Fost Plus Βελγίου.

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων στην Κύπρο μέσω μίας εκτεταμένης εκστρατείας ευαισθητοποίησης, βασισμένη σε μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική που να εστιάζεται στην αρχή Reduce, Reuse, Recycle (RRR). Μέσω μίας σειράς δράσεων που θα ενημερώσουν, θα εκπαιδεύσουν και θα κινητοποιήσουν, το έργο στοχεύει να επιφέρει αξιοσημείωτες αλλαγές στην αντίληψη, την ευαισθητοποίηση και τις συνήθειες του κοινού και των ομάδων-στόχων. Παράλληλοι στόχοι του έργου είναι:
 • η καταγραφή της υπάρχουσας γνώσης και το επίπεδο της ευαισθητοποίησης στην Κύπρο σχετικά με την έννοια RRR στη διαχείριση των αποβλήτων.
 • η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας στρατηγικής επικοινωνίας για τη Μείωση-Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση έτσι ώστε να υποστηρίξει την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα απόβλητα και το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Κύπρου.
 • η ανάπτυξη ολοκληρωμένων επικοινωνιακών εργαλείων που θα επιτρέπουν τη μεταφορά της γνώσης της έννοιας RRR στο ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους.
Το διακύβευμα του έργου είναι να μεταδώσει όσο το δυνατόν καλύτερα σε μεγάλα και επιλεγμένα τμήματα του πληθυσμού, τη σημασία που έχουν οι επιλογές που κάνει ο καθένας καθημερινά στη διαμόρφωση του κόσμου που ζούμε εμείς και τα παιδιά μας. Στόχος μας είναι να κάνουμε τον καθένα να σταθεί και να ξανασκεφθεί πώς μπορεί να γίνει μέρος της λύσης παρά του προβλήματος στα περιβαλλοντικά πράγματα του τόπου. Για να το επιτύχουμε αυτό θα αξιοποιήσουμε με τον πιο δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο την ανατροφοδότηση που θα πάρουμε από την κοινωνία χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως οι έρευνες αγοράς, τα focus groups, οι επαφές με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) κ.ά., ώστε να διαμορφώσουμε και να υλοποιήσουμε μια εκστρατεία στοχευμένη και αποτελεσματική για το καλό του τόπου και των ανθρώπων του. Μια εκστρατεία που θα αποδώσει μετρήσιμα αποτελέσματα στη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση στην Κύπρο.

Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο
Διάρκεια προγράμματος: 2013-2015

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Coca-Cola Foundation Atlanta, στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης με το ποσό των 400.000 δολαρίων (306.806 ευρώ). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Μεσογειακό Γραφείο Περιβάλλοντος (MIO), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ο διεθνής οργανισμός Διεθνή Οργανισμού Global Water Partnership Mediterranean (GWP-MED). Στόχος του προγράμματος είναι η αναδείξει της χρήσης των μη συμβατικών υδατικών πόρων ως βιώσιμης μεθόδου διαθεσιμότητας νερού σε περιοχές της Μεσογείου που πλήττονται από τη λειψυδρία, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της διατήρησης των οικοσυστημάτων και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές σε τοπικό επίπεδο. Στα πλαίσια του προγράμματος θα γίνει εγκατάσταση συστημάτων συλλογής βρόχινου νερού και ανακύκλωσης νερού σε 16 σχολεία και γήπεδα, θα παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό για τους μη συμβατικούς υδατικούς πόρους και θα διεξαχθούν επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να εκπαιδευθούν στη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος.


Ιδέες, Έργα και Δρώμενα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μέσα από την προσέγγιση στα πολιτιστικά τοπία της Κρήτης και Κύπρου, «ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»
Διάρκεια προγράμματος: 2011-2014

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013, με συνολικό ποσό προϋπολογισμού 550.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η Κοινότητα Πεδουλά, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και ο Πολιτιστικός Οργανισμός το «Σπίτι των Κουρητών». Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη των σημαντικών πολιτιστικών διαδρομών στην περιοχή του Ψηλορείτη στην Κρήτη και στην περιοχή του Τροόδους στην Κύπρο, επισημαίνοντας τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά των δύο περιοχών τη μοναδική πολιτιστική και οικιστική τους φυσιογνωμία με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης.

Collaboration of Schools and Communities through Sustainable Development. «Codes»
Διάρκεια Προγράμματος: 2011-2014

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διαβίου Μάθησης της ΕΕ με το ποσό των 610.467.00 ευρώ. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα πιο κάτω Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Υπουργεία Παιδείας:
 • Stiftung Umweltbildung Schweiz (SUB), Berne, Switzerland (Coordinating Organisation)
 • Environment and School Initiatives (ENSI), Leuven, Belgium
 • Federal Ministry for Education, Arts and Culture (bmukk), Vienna, Austria
 • Alpen-Adria-University, Klagenfurt, Austria
 • Austrian Institute of Technology GmbH, Vienna, Austria
 • Association Local Agenda 21, Vienna, Austria
 • Municipality Vienna Neudorf, Austria
 • Hogeschool-Universiteit Brussel, Belgium
 • Cyprus Pedagogical Insitute, Nicosia, Cyprus
 • Frederick University, Nicosia, Cyprus
 • University of Helsinki, Finland
 • Arbeitsgemeinschaft Natur und Umweltbildung – Hessen E.V., Wetzlar, Germany
 • Environmental Education for Frankfurt, Frankfurt, Germany
 • National and Kapodistrian University of Athens, Greece
 • University of the Aegean, Mytilene, Greece
 • Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary
 • Hungarian Research Teachers Association, Budapest, Hungary
 • Legambiente, Roma, Italy
 • Regional Centre of Expertise Rhine-Meuse, Kerkrade, Netherlands
 • Wageningen University, Wageningen, Netherlands
 • Norwegian Centre for Science Education, Oslo-Blindern, Norway
 • Healthy Environment Regional Organisation (HERO), Cluj-Napoca, Romania
 • National Education Institute Slovenia, Ljubljana, Slovenia
 • University of Primorska, Koper, Slovenia
 • Autonomous University of Barcelona, Spain
 • De Monfort University, Leicester, UK
 • MF Associates, Evington,UK
 • Sense and Sustainability Training, Shrewsbury, UK
 • Cheongju National University of Education, Heungduk-gu
 • Cheongju, Republic of Korea

Στόχος του προγράμματος είναι μέσα από πολυεπίπεδα δίκτυα συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναδείξει την αειφόρο ανάπτυξη μέσα από τη συνεργασία σχολείου-κοινότητας. Οι δράσεις του συγκεκριμένου δικτύου επιδιώκουν να παρέχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις διαδικασίες μάθησης, τα μοντέλα, τις αξίες και τα εργαλεία που απαιτούνται για την επιτυχή συνεργασία σχολείου-κοινότητας στα πλαίσια της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση «INDUCTION»
Διάρκεια προγράμματος: 2010-2012 
(Ολοκληρώθηκε)

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ίδρυμα Προώθησης Έρευνας με το ποσό των 99.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήμιο Frederick, το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης και το Πανεπιστήμιο της Αλπέρτα. Στόχος του προγράμματος αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας των προγραμμάτων ένταξης νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση μέσα από το πλαίσιο της ΕΑΑ, τόσο σε σχέση με τη μελλοντική επαγγελματική τους πρακτική, όσο και σε θέματα ΕΑΑ.

Αναπαλαίωση του Δημοτικού Σχολείου Σαλαμιούς και μετεξέλιξή του σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Διάρκεια προγράμματος: 2007-2009 
(Ολοκληρώθηκε)

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των €624.784 από το χρηματοδοτικό μηχανισμό της Νορβηγίας 2004-2009. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και η Κοινότητα Σαλαμιούς. Για την Κύπρο αλλά και ειδικότερα για την κοινότητα της Σαλαμιούς, το έργο έχει προωθήσει την επέκταση του Κρατικού Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠ και έχει συμβάλει τα μέγιστα στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς μέσω της αναπαλαίωσης του σχολείου, της προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης και την προσφορά εκπαίδευσης σε θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.