Υλικό για Γονείς

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Προδημοτική Εκπαίδευση
Πειράματα και μαθησιακές δημιουργικές δραστηριότητες 26/03/2020
Περιβαλλοντικές κατασκευές  26/03/2020
Ηλεκτρονικά παραμύθια και βιβλία 26/03/2020
Περιβαλλοντικό παιχνίδι 26/03/2020


ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δημοτική Εκπαίδευση
Περιβαλλοντικά πειράματα-παιδαγωγικές, δημιουργικές δραστηριότητες, 26/03/2020
Περιβαλλοντικές κατασκευές 26/03/2020
Περιβαλλοντικά παιχνίδια 26/03/2020
Περιβαλλοντικά παραμύθια και βιβλία (e-books) 26/03/2020