Εκδηλώσεις 2011-2012

Συνάντηση στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, 8 Ιουνίου 2012

Συνάντηση στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 8 Ιουνίου 2012 στην οποία διεξήχθη για πρώτη φορά ένας ανοικτός διάλογος των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με τα παιδιά σχετικά με τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς, αλλά και τις προτάσεις τους αναφορικά με την ευθύνη όλων μας στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι Υπουργοί Παιδείας και Πολιτισμού και Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, όπως επίσης και εκπρόσωποι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τα δημοτικά σχολεία που συμμετείχαν στη συζήτηση ήταν ο Άγιος Στέφανος Χλώρακας Λέμπας, το δημοτικό σχολείο Φρενάρους, Λειβαδιών, ΙΖ΄Λεμεσού και Γ’ Αγλαντζιάς.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, 5 Ιουνίου 2012

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου 2012 με τη συμμετοχή όλων των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Αγλαντζιάς. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Αγλαντζιάς με τη συνεργασία του Δήμου Αγλαντζιάς, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), της Σχολικής Εφορείας Αγλαντζιάς και του Μη-Κυβερνητικού Οργανισμού ΑΚΤΗ.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή εκδήλωση η οποία διεξάγεται για πρώτη φορά και ως στόχο είχε τα παιδιά, ως φορείς αλλαγής, να ενημερώσουν, να πληροφορήσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους συνομήλικους τους, αλλά κυρίως τους Δημότες Αγλαντζιάς, για το ρόλο και την ευθύνη που έχουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από βιωματικές και δημιουργικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες που όλα τα σχολεία ανέπτυξαν σε διάφορα περιβαλλοντικά θέματα καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Διαβάστε Περισσότερα

Συμμετοχή στην εκδήλωση για τα 20-χρονα του προγράμματος Life+, 29 Μαΐου 2012


Εκδήλωση στις 29 Μαΐου 2012 για τα 20-χρονα του προγράμματος Life+, σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προγραμμάτων προστασίας των περιοχών NATURA στην Κύπρο το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Η εκδήλωση διεξήχθη από κοινού με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ομάδα ΠΕ) το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Πανεπιστήμιο Frederick.

Συμμετοχή στην εκδήλωση "Ποδηλατώ για τα παιδιά"


Συμμετοχή της ομάδας ΠΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών βιωματικών εργαστηρίων, στην εκδήλωση «Ποδηλατώ για τα παιδιά», που διοργανώθηκε στο Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου την 1η Απριλίου 2012.

Συμμετοχή στην εκδήλωση "'Ωρα της Γης" 31 Μαρτίου 2012


Η ομάδα ΠΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) με τη συνεργασία του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Προεδρικού Μεγάρου, συνδιοργάνωσε στο Προεδρικό Μέγαρο στις 31 Μαρτίου 2012 την εκδήλωση για τις κλιματικές αλλαγές, «Ώρα της Γης».

Επίσκεψη Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών (ΚΒ)

Επίσκεψη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος στις 7 Μαρτίου 2012 στο Δημοτικό σχολείο Λιβαδιών (ΚΒ) για να παρακολουθήσει την εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Στα πλαίσια της επίσκεψής τους οι Βουλευτές παρακολούθησαν τη διεξαγωγή μαθήματος σχετικού με τη στήριξη των τοπικών προϊόντων ως παράγοντα αειφορίας για την τοπική κοινότητα, όπως επίσης και να παρακολουθήσουν βιωματικά εργαστήρια με την συμμετοχή των τοπικών πληθυσμών. Στα πλαίσια της επίσκεψης η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ολυμπία Στυλιανού αναφέρθηκε στις αλλαγές που προωθούνται μέσα από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση έχοντας ως παράδειγμα το συγκεκριμένο διαθεματικό αντικείμενο της ΠΕ/ΕΑΑ, ενώ από την πλευρά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου παρουσιάσθηκε η φιλοσοφία και ο τρόπος εφαρμογής του Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ.

Διαβάστε Περισσότερα

Συμμετοχή στη 19η Εκπαιδευτική Έκθεση (17-19/2/2012)


Συμμετοχή στην 19η Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 17-19 Φεβρουαρίου 2012. Η ομάδα ΠΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου συμμετείχε με δικό της περίπτερο στο οποίο παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι δράσεις, τα προγράμματα και οι δραστηριότητες που προωθούνται και υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στο συγκεκριμένο πεδίο.

Διάσκεψη τύπου προγράμματος "Τηγανοκίνηση", 6 Φεβρουαρίου 2012

Διάσκεψη Τύπου στις 6 Φεβρουαρίου 2012 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας, για την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος «Τηγανοκίνηση» που υλοποιείται από τον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό ΑΚΤΗ σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ομάδα ΠΕ), το Δήμο Αγλαντζίας και επιχορηγείται από τη φαρμακευτική εταιρείας MSD.

Το πρόγραμμα εφαρμόσθηκε πιλοτικά σε όλα τα σχολεία της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης του Δήμου Αγλαντζιάς και στο Λύκειο Δασουπόλεως.

Διαβάστε Περισσότερα

Διάσκεψη τύπου για παρουσίαση διδακτικού υλικού "Ορθολογιστική Διαχείριση Απορριμμάτων" (21/11/2011)

Διάσκεψη τύπου στις 21 Νοεμβρίου 2011 για την παρουσίαση του διδακτικού υλικού «Ορθολογιστική Διαχείριση των Απορριμμάτων».
Το διδακτικό υλικό αποτέλεσε το προϊόν της συνεργασίας του Παιδαγωγικό Ινστιτούτου (ομάδα ΠΕ), με το Πανεπιστήμιο Frederick και την Green Dot Κύπρου.

Την όλη πρωτοβουλία στήριξαν με μέρος της χρηματοδότησης οι Εταιρείες Λανίτη και η Coca-Cola.