Δεύτερη δια ζώσης συνάντηση για το Ευρωπαϊκό Έργο “SUSEDI” στη Λάρισα

Πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, στις 21-24 Νοεμβρίου 2023, η δεύτερη δια ζώσης συνάντηση για τo ευρωπαϊκό έργο “SUSEDI - Route to Transformation of Educational Institutions through a Whole Institution Approach to Sustainability”.

Σκοπός του SUSEDI είναι η ολιστική μετατροπή των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, μέσω της μεθόδου Whole Institution Approach (WIA), σε βιώσιμους οργανισμούς, στο πλαίσιο του κοινωνικού και παιδαγωγικού τους ρόλου, καθώς και του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν ως οργανισμοί-πρότυπα.

Στη δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε εργαστήριο κατά τη διάρκεια του οποίου:
  1. Παρουσιάστηκε το Συστημικό Πλαίσιο για την Ολιστική Προσέγγιση Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε βιωσιμότητα το οποίο περιλαμβάνει τους πυλώνες της βιωσιμότητας καθώς και τους τομείς εντός των πυλώνων.
  2. Συζητήθηκε ο Οδηγός Μεθοδολογίας: «Χάρτης πορείας για τον μετασχηματισμό των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ολιστικής Προσέγγισης σε βιωσιμότητα». Μια μεθοδολογία που είναι ευθυγραμμισμένη με το Συστηματικό Πλαίσιο και υποστηρίζει τα Εκπαιδευτικά Κέντρα ώστε να μπορούν να υλοποιούν δραστηριότητες ανάδειξης της βιωσιμότητας σε διάφορους τομείς των πυλώνων.
  3. Οριστικοποιήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα που αφορούν στο έργο σε θεματικές ενότητες.
  4. Συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα του έργου.
Συντονιστής του έργου είναι ο οργανισμός MMC- Mediterranean Management Center Ltd. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://susedi.projectsgallery.eu