• Οικοσελίδα
  • Δράσεις
  • Εκδηλώσεις
  • Μαθαίνω παίζοντας πώς να μην σπαταλώ τα τρόφιμα – Περιβαλλοντικό πανηγύρι για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων που διοργανώθηκε - 22 Απριλίου 2023

Μαθαίνω παίζοντας πώς να μην σπαταλώ τα τρόφιμα – Περιβαλλοντικό πανηγύρι για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων που διοργανώθηκε - 22 Απριλίου 2023

Η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ), (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΥΠΠΑΝ), σε συνεργασία με την Παγκύπρια Σχολή Γονέων και τον οργανισμό Parpounas Sustainability Consultants, διοργάνωσε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Life FoodPrint περιβαλλοντικό πανηγύρι για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Το περιβαλλοντικό πανηγύρι διεξήχθη το Σάββατο 22 Απριλίου 2023 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας.

Μικροί και μεγάλοι μέσα από παιγνιώδεις, δημιουργικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν στα θέματα που άπτονται της παραγωγής και της σπατάλης τροφίμων, της επισιτιστικής ασφάλειας τροφίμων, της διαχείρισης και μείωσης της σπατάλης τροφίμων, της κομποστοποίησης, της υπεύθυνης κατανάλωσης, καθώς και της υιοθέτησης αειφόρων πρακτικών για τη μείωση της σπατάλης τροφής.

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη διαδικασία της κομποστοποίησης, να συμμετάσχουν σε παιχνίδια στο χώρο, σε εργαστήρια παρασκευής φαγητού από περισσεύματα τροφής, καθώς και σε κλήρωση για την απόκτηση ενός εκ των πέντε οικιακών κομποστοποιητών που δόθηκαν δωρεάν.