• Οικοσελίδα
  • Δράσεις
  • Εκδηλώσεις
  • Συμμετοχή της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στην 24η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TravelExpo Cyprus 2023

Συμμετοχή της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στην 24η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TravelExpo Cyprus 2023

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη), συμμετείχε την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 στην 24η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TravelExpo Cyprus 2023.

Ζητούμενο της Μονάδας, αποτέλεσε η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, όπως επίσης και η ανάδειξη του ρόλου και της ευθύνης μας στη διατήρηση του πολιτιστικού και φυσικού μας κεφαλαίου, ως βασικού πυλώνα ανάδειξης του αειφόρου τουρισμού στον τόπο μας.

Επιπλέον, στόχος των βιωματικών δραστηριοτήτων που παρουσιάστηκαν στην Έκθεση, αποτέλεσε η ενημέρωση του κοινού για τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Γονείς και Παιδιά» που προσφέρονται από το Κρατικό Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Ειδικότερα, το κοινό, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, αλλά και με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, είχε την ευκαιρίαν να:
  1. Αναγνωρίσει μέσα από την παρατήρηση και τη χρήση εφαρμογών διάφορα κυπριακά φυτά.
  2. Βιώσει και να γνωρίσει μέσα από μια εικονική περιδιάβαση τα μονοπάτια της φύσης.
  3. Υποδυθεί, μέσα από εκπαιδευτικά διαδραστικά παιχνίδια, τον υπεύθυνο περιβαλλοντικά τουρίστα.
  4. Παρατηρήσει με τη χρήση του μικροσκοπίου διάφορα φυτά και έντομα.