Απονομή του «Wetland Star Award» στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου

Στις 9 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης για τα «Star Wetland Centres» στα πλαίσια της 14ης συνόδου Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών της Σύμβασης Ραμσάρ για τους Υγροτόπους που πραγματοποιήθηκε από τις 5 μέχρι τις 13 Νοεμβρίου στη Γενεύη της Ελβετίας. Στο ΚΠΕ Ακρωτηρίου απονεμήθηκε το «Wetland Star Award».

Ο οργανισμός «Wetland Link International», που αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο Περιβαλλοντικών Κέντρων που ασχολούνται με την εκπαίδευση, τη διαχείριση και διατήρηση των υγροτόπων, επέλεξε να βραβεύσει το ΚΠΕ Ακρωτηρίου αναγνωρίζοντας το ως ένα από τα καλύτερα Περιβαλλοντικά Κέντρα παγκοσμίως. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της λειτουργίας του ΚΠΕ, στη δέσμευση του στις αρχές της αειφορίας και στην επιτυχημένη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, των Βρετανικών Βάσεων και της Τοπικής Κοινότητας Ακρωτηρίου.