• Οικοσελίδα
  • Επιμόρφωση
  • Ημερίδες – Σεμινάρια – Συνέδρια
  • Διήμερο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Προσχολικής 2023-2024: «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της προσχολικής ηλικίας (3-6χρ) - Ιδέες, παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές», 5-6 Σεπτεμβρίου 2023

Διήμερο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Προσχολικής 2023-2024: «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της προσχολικής ηλικίας (3-6χρ) - Ιδέες, παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές», 5-6 Σεπτεμβρίου 2023

Η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΜΕΠΑΑ) διοργάνωσε στο πλαίσιο του Διημέρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Προσχολικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης 2023-2024 σεμινάριο με θέμα: «Μπορεί το σχολείο μου να είναι αειφόρο; Πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του». Το σεμινάριο αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από την προϊστάμενη της ΜΕΠΑΑ Δρ. Αραβέλλα Ζαχαρίου, σε συνεργασία με τους λειτουργούς Ευσταθία Δαρείου, Σιμόνη Παρτακίδου και Στέλλα Χατζηαχιλλέως στις 5,6 και 7 Σεπτεμβρίου στο Κρατικό Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, για την επαρχία Λευκωσίας, το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο ΚΠΕ Αθαλάσσας, για τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου στο ΚΠΕ Ακρωτηρίου και για τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου στο ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο.

Κατά τη διάρκεια του Διημέρου του Εκπαιδευτικού, οι 130 συμμετέχοντες/συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία, μέσα από βιωματικά εργαστήρια και διαδραστικές δραστηριότητες να εξοικειωθούν με τις διαστάσεις του Αειφόρου Σχολείου και την Ολιστική Σχολική Προσέγγιση (ΟΣΠ), ως το μέσο με το οποίο μπορούν να προωθήσουν προγράμματα και δράσεις, όπως επίσης και να σχεδιάσουν την Αειφόρο Περιβαλλοντική Εκπαιδευτική Πολιτική τους, προς την κατεύθυνση της αειφορίας. Το σεμινάριο, ολοκληρώθηκε με τη διερεύνηση καλών πρακτικών και παραδειγμάτων από την Κύπρο και άλλες χώρες, όπως επίσης και την εφαρμογή του Αειφόρου Σχολείου στην πράξη.