Πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης υποψήφιων εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης – ΚΠΕ Αθαλάσσας

Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Αθαλάσσας, η ομάδα των Βιολόγων εκπαιδευτικών που παρακολουθεί το πρόγραμμα της Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης. Τα μέλη της ομάδας, συνοδευόμενα από τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Κορφιάτη, είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο πρόγραμμα του ΚΠΕ Αθαλάσσας «Προσαρμογή και εξέλιξη οργανισμών στο δάσος». Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν από τους Λειτουργούς του ΚΠΕ δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες ο εκπαιδευτικός μπορεί να διασυνδέσει τη διδασκαλία των εννοιών του κεφαλαίου της Εξέλιξης με στόχους της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο ανάπτυξη, στην τάξη του. Στο πλαίσιο της επίσκεψης τους οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν επίσης για τα προγράμματα που προσφέρει το ΚΠΕ σε μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης και τα πεδία που αξιοποιεί. Σκοπός η εφαρμογή άλλων ανάλογων διασυνδέσεων ανάμεσα στις θεματικές των προγραμμάτων του ΚΠΕ Αθαλάσσας με αυτές που καλύπτει το μάθημα της Βιολογίας στη Μέση Εκπαίδευση.