Σεμινάρια Διευθυντών Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης για ανάλυση του υπό έμφαση στόχου της χρονιάς «Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας» (Οκτώβριος 2014)

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τη συνεργασία της Δημοτικής Εκπαίδευσης διεξήγαγε τον Οκτώβριο του 2014, σειρά σεμιναρίων σε όλες τις Επαρχίες της Κύπρου, προς τους Διευθυντές της Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης με στόχο την ανάλυση του υπό έμφαση στόχου της χρονιάς «Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας».

Στα πλαίσια των σεμιναρίων τονίσθηκε στους Διευθυντές/τριες ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου στόχου στις σχολικές μονάδες, επιδιώκει στην ουσία, τη συστηματική, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ, με επίκεντρο τον καταρτισμό από το κάθε σχολείο της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΑΠΕΠ) του, την αυτό-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας σε σχέση με την ΑΠΕΠ και την προώθηση αλλαγών και παρεμβάσεων στο σχολείο στη βάση του ζητήματος διερεύνησής τους. Στους Διευθυντές δόθηκαν ιδέες και παραδείγματα εφαρμογής του συγκεκριμένου υπό έμφαση στόχου, όπως επίσης συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό που μπορούν να αξιοποιήσουν στα πλαίσια του υπό έμφαση στόχου.


ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Παρουσίαση 11/12/2014
Παράρτημα Β1: Κατευθύνσεις, ιδέες και παραδείγματα για την εφαρμογή του υπό έμφαση στόχου “Αειφόρος ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας” 11/12/2014
Παράρτημα Β2: Προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση του υπό έμφαση στόχου “Αειφόρος ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας” 11/12/2014