Σεμινάριο Eκπαιδευτών Δικτύων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για μη-συμβατικούς υδατικούς πόρους (20/11/2014)

Η Μονάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφόρου Ανάπτυξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σε συνεργασία με το Μεσογειακό Γραφείο Περιβάλλοντος και το Παγκόσμιο Πρόγραμμα για το Νερό-Μεσόγειος (MED-GlobalWater Partnership), πραγματοποίησαν στις 20 Νοεμβρίου 2014 στο ΚΠΕ Αθαλάσσας, ολοήμερο σεμινάριο με στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο Δίκτυο ΚΠΕ του ΥΠΠ, με το εκπαιδευτικό υλικό «Αποστολή Νερό».Πέρα από την πρακτική εφαρμογή στη χρήση του υλικού εκείνο το οποίο επιδιώχθηκε ήταν η συζήτηση και διατύπωση εισηγήσεων για σχεδιασμό νέων περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα ΚΠΕ, με αντικείμενο διαπραγμάτευσης τους μη-συμβατικούς υδατικούς πόρους. Οι εκπαιδευτικοί των ΚΠΕ είχαν την ευκαιρία με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών του Μεσογειακού Γραφείου Περιβάλλοντος να εφαρμόσουν το υλικό και να πειραματισθούν σε σχέση με αυτό.


ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Πρόγραμμα 11/12/2014
Eκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος 11/12/2014
Εργαστήριο με θέμα τη Δραστηριότητα 4: Η χρήση πειραμάτων σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με βάση τη δρ. 4 του υλικού και Μεθοδολογικές Οδηγίες 11/12/2014
Εκπαιδευτικό Υλικό για τους Μη Συμβατικούς Πόρους στην Κύπρο 11/12/2014
Χάρτες: ένα εργαλείο παλαιότερο απ’ ότι πιστεύουμε… 11/12/2014