Σεμινάριο εκπαιδευτικών Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης για Μοντέλα Παραγωγής και Κατανάλωσης (29/11/2014 (ΚΠΕ Αθαλάσσας), 6/12/2014 (ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου)

Η Μονάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφόρου Ανάπτυξης σε συνεργασία με τον Μη-Κυβερνητικό Οργανισμό “Future World Center”, πραγματοποίησαν στις 29 Νοεμβρίου 2014 και στις 6 Δεκεμβρίου 2014 ολοήμερα σεμινάρια στο ΚΠΕ Αθαλάσσας και στο ΚΠΕ της Κοινότητας Ακρωτηρίου αντίστοιχα, με θέμα τα σύγχρονα μοντέλα Παραγωγής και Κατανάλωσης.

Το σεμινάριο εντάσσεται μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ο κόσμος στο κατώφλι μας» και σκοπός του αποτέλεσε η εξοικείωση και η εισαγωγή των εκπαιδευτικών, κατά τρόπο βιωματικό και εμπειρικό, σε σύγχρονα ζητήματα της αειφόρου ανάπτυξης τα οποία εμπίπτουν και στα θέματα της παγκόσμιας εκπαίδευσης.

Βασικό αντικείμενο ενασχόλησης του συγκεκριμένου σεμιναρίου αποτέλεσε η ανάλυση των σύγχρονων μοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης, τα διασυνδεόμενα με αυτό ζητήματα όπως η φτώχια, η παιδική εκμετάλλευση, η εξάντληση των φυσικών πόρων, με βασικό, όπως επίσης και η ανάγκη για υιοθέτηση αειφόρων μοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης, αλλά και υιοθέτησης εναλλακτικών καταναλωτικών συμπεριφορών. Οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια του συγκεκριμένου σεμιναρίου είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν πρακτικά με μια σειρά τεχνικών και διδακτικών προσεγγίσεων της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, με στόχο την μεταφορά, κατά τον πιο απλό τρόπο, των πολύπλοκων αυτών ζητημάτων, στη σχολική διαδικασία.


ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Πρόγραμμα 11/12/2014