Ημερίδα πολιτικές αποφάσεις, στρατηγικό πλαίσιο και δράσεις προώθησης του αειφόρου σχολείου: Το παράδειγμα της "Τηγανοκίνησης", 26/02/2015

Ημερίδα πολιτικές αποφάσεις, στρατηγικό πλαίσιο και δράσεις προώθησης του αειφόρου σχολείου: Το παράδειγμα της "Τηγανοκίνησης", 26/02/2015

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 πμ-12:30 μμ στο συνεδριακό κέντρο «Φιλοξενία» ημερίδα με θέμα πολιτικές αποφάσεις, στρατηγικό πλαίσιο και δράσεις προώθησης του αειφόρου σχολείου: Το παράδειγμα της «Τηγανοκίνησης». Η ημερίδα διεξάγεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου) και το Μη-Κηβερνητικό Οργανισμό ΑΚΤΗ.
Δεδομένου του γεγονότος ότι μια βασική συνιστώσα του προγραμματικών θέσεων της κυβέρνησης, είναι η υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών μέτρων και σχεδιασμών που θα συμβάλουν κατά τρόπο συνεκτικό και ενιαίο στην ενσωμάτωση και εξέλιξη των σχετικών θεμάτων μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, η συγκεκριμένη ημερίδα επιδίωξε, να διασυνδέσει τις πολιτικές και στρατηγικές που προωθούνται σε εθνικό επίπεδο στα θέματα της Εκπαίδευσης του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, με στόχο τη διαμόρφωση σταδιακά και μακροπρόθεσμα του αειφόρου σχολείου, το οποίο αποτελεί τον άξονα προτεραιότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων διεθνώς για την επόμενη δεκαετία.

Η παρουσίαση του περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού προγράμματος της «Τηγανοκίνησης», ως παράδειγμα αναφοράς για τη διαμόρφωση του αειφόρου σχολείου, συνίσταται στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με επίκεντρο τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, αποτελεί ένα μοντέλο ολοκληρωμένου σχεδιασμού, η εφαρμογή του οποίου συνεπάγεται την ουσιαστική συνεργασία του σχολείου με την τοπική κοινότητα, των μαθητών με την κοινωνία των πολιτών, προάγει τον εθελοντισμό και την εταιρική περιβαλλοντική κοινωνική ευθύνη, παράλληλα με την οργανική ενσωμάτωσή του στο Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί παράδειγμα συνεργασίας του δημόσιου τομέα με ΜΚΟ και άλλους οργανωμένους φορείς και ιδιώτες, επιδιώκοντας τη διασφάλιση της διεπιστημονικότητας των σχετικών θεμάτων, αλλά και της ανάδειξης της σημασίας που έχει η κοινή προσπάθεια στην προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στην ημερίδα παρουσιάσθηκα ιδέες, εφαρμογές και παρεμβάσεις που μπορούν να εφαρμοσθούν στο σχολικό χώρο, προκειμένου να καταστεί αειφόρο, ενώ φιλοξενήθηκε έκθεση πράσινων τεχνολογιών (εξοικονόμηση νερού, ενέργειας, διαχείρισης αποβλήτων κ.λπ.).

Στην ημερίδα συμμετείχαν πέραν των 650 στελεχών εκπαίδευσης, διευθυντών και εκπαιδευτικών από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, εκ μέρους του οποίου απεύθυνε χαιρετισμό, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής, ο οποίος και στη συνέχεια με τοποθέτησή του ανέπτυξε τις εκπαιδευτικές πολιτικές που προνοούνται να υιοθετηθούν σε επίπεδο κράτους, προκειμένου τα ζητήματα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, να προωθηθούν ενιαία, οργανικά, ολιστικά και συστηματικά σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.


ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Επισυναπτόμενο 1 09/03/2015
Επισυναπτόμενο 2 09/03/2015
Επισυναπτόμενο 3 09/03/2015
Επισυναπτόμενο 4 09/03/2015