Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας (28 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία)

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο του προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωση εκπαιδευτικών, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την περίοδο 2007-20013, διοργάνωσε το συνέδριο Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας.
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 8.30-14.00 στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία και διεξήχθη στο πλαίσιο του υπό έμφαση στόχου που έθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τη φετινή σχολική χρονιά «Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία και βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας», επιδιώκοντας να συνεισφέρει στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών για την προώθηση της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης στις σχολικές μονάδες.

Ειδικότερα, στόχος του συνεδρίου ήταν οι εκπαιδευτικοί να προσεγγίσουν διάφορες οπτικές σε σχέση με τη συνεργασία σχολείου-κοινότητας στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη που είναι και βασικό ζητούμενο του αειφόρου σχολείου. Επιπλέον, μέσα από τη συμμετοχή τους σε βιωματικά εργαστήρια, οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με τις διαδικασίες, τα βήματα αλλά και τις τεχνικές που είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη για την οικοδόμηση εποικοδομητικών σχέσεων συνεργασίας για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ανάμεσα στο σχολείο και την κοινότητα. Στο συνέδριο παρέστησαν έγκριτοι πανεπιστημιακοί, στον χώρο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, από πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι οποίοι παράλληλα με τις εισηγήσεις τους διεξήγαγαν βιωματικά εργαστήρια σχετικά με:

α) τα βασικά βήματα που απαιτούνται για την οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την κοινότητα στην ΕΑΑ,
β) τις εσωτερικές διαδικασίες αναδιοργάνωσης του σχολείου για την καθιέρωση μιας εποικοδομητικής σχέσης με την κοινότητα στην ΕΑΑ,
γ) τον ρόλο και τη συνεισφορά των κοινωνικών εταίρων και του ιδιωτικού τομέα στη διαμόρφωση σχέσεων συνεργασίας σχολείου-κοινότητας στην ΕΑΑ και δ) τις ικανότητες της ΕΑΑ που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να διαθέτουν για την οικοδόμηση τέτοιων δικτύων συνεργασίας.

Το συνέδριο παρακολούθησαν 150 εκπαιδευτικοί από τη Μέση Γενική Εκπαίδευση, όπως επίσης και από τις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες και το ευρύ κοινό.

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Πρόγραμμα Συνεδρίου 03/04/2015
H συλλογιστική και το πλαίσιο οργάνωσης του συνεδρίου 03/04/2015
Small projects can make a big difference:school- community collaboration from the grassroots 03/04/2015
Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη στο σχολείο υπό το πρίσμα της τοπικής πραγματικότητας 03/04/2015
Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη στο σχολείο υπό το πρίσμα της τοπικής πραγματικότητας (τετράδιο εργασιών) 03/04/2015
Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την Εκπαίδευση και το Περιβάλλον και την Αειφορία στην κοινότητα 03/04/2015
O ρόλος του εκπαιδευτικού στην ανάπτυξη συνεργασιών σχολείου και κοινότητας: βασικές ικανότητες στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 03/04/2015
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Συνεργασία Σχολείου-Κοινότητας- Θεμέλιοι Λίθοι 03/04/2015