Σεμινάριο επαγγελματικής ανάπτυξης με τίτλο: «Ορίζοντας 2030: Πρακτικές εφαρμογές για την προώθηση των 17 παγκόσμιων στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης στη σχολική μονάδα», 30 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου 2019, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας

Στις 30 Νοεμβρίου και στις 7 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας το σεμινάριο επαγγελματικής ανάπτυξης με τίτλο: «Ορίζοντας 2030: Πρακτικές εφαρμογές για την προώθηση των 17 παγκόσμιων στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης στη σχολική μονάδα».


Το σεμινάριο αξιοποίησε βιωματικές και ομαδοκεντρικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, καθώς και την προσέγγιση STEAME με απώτερο σκοπό να εξοικειώσει, μέσω πρακτικών εφαρμογών και διαδραστικών δραστηριοτήτων, τους εκπαιδευτικούς, με τους 17 στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης που συνιστούν την παγκόσμια ατζέντα για το 2030, έτσι ώστε να τους ενσωματώσουν διαθεματικά στη σχολική διαδικασία.
Το σεμινάριο απευθύνθηκε στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και είχε θεωρητικό και πρακτικό χαρακτήρα. Το θεωρητικό μέρος επικεντρώθηκε στους 17 στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης και στη διασύνδεσή τους με την εκπαίδευση μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες.

Το πρακτικό μέρος αναπτύχθηκε σε 4 βιωματικά εργαστήρια:
α) Το βιωματικό εργαστήριο «Αειφόρες Πόλεις και Κοινότητες», το οποίο επικεντρώθηκε στην ανάδειξη των πιέσεων που ασκούνται σε μια μη αειφόρο πόλη/κοινότητα και των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων τους σε βάθος χρόνου, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη της προσωπικής ευθύνης των πολιτών στην ένταση των πιέσεων και της ανάγκης για υιοθέτηση μοντέλων αειφορίας στην καθημερινότητα τους (Στόχος Αειφόρου Ανάπτυξης 11).
β) Το βιωματικό Εργαστήριο «Καλή Υγεία και Ευημερία» επικεντρώθηκε σε θέματα σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα και τον οδικό σχεδιασμό (Στόχος Αειφόρου Ανάπτυξης 3).
γ) Το βιωματικό Εργαστήριο με τίτλο: «Υπεύθυνη Παραγωγή και Κατανάλωση», εστίασε στην επίδειξη καλών πρακτικών σε θέματα σχετικά με το δίκαιο εμπόριο, την κυκλική οικονομία, τα άσχημα τρόφιμα και τη σπατάλη τροφίμων (Στόχος Αειφόρου Ανάπτυξης 12).
δ) Το βιωματικό εργαστήριο «Αξιοποίηση της Τεχνολογίας Υπέρ της Αειφορίας: Το Παράδειγμα μιας Αυτόνομης Οικίας», αναπτύχθηκε με γνώμονα την διερεύνηση εναλλακτικών καινοτόμων πρακτικών που θα οδηγήσουν στην αυτόνομη λειτουργία μιας οικιστικής μονάδας στη βάση τριών βασικών αξόνων: (α) την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου - βιοκλιματικός σχεδιασμός, (β) στην ενεργειακή αυτονόμηση του κτηρίου, με τη χρήση ΑΠΕ, (δ) στη διαχείριση των υδάτινων πόρων για την απεξαρτητοποίηση της οικιστικής μονάδας από το σύστημα υδροδότησης (Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης 6, 7, 9, 11, 13).

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Παρουσίαση 07/12/2019