Σεμινάριο σε σχολική βάση για την Εκπαίδευση το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη με θέμα «Το παιδικό πάρτι γενεθλίων», Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγίου Δομετίου, 6 Φεβρουαρίου 2020

Μέσα στο πλαίσιο των σεμιναρίων σε σχολική βάση για την Εκπαίδευση το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ), διεξήχθη στις 6 Φεβρουαρίου 2020, δειγματικό μάθημα στο δημόσιο νηπιαγωγείο του Αγίου Δομετίου, με θέμα «Το παιδικό πάρτι γενεθλίων». Το συγκεκριμένο θέμα επιλέγηκε μέσα από επικοινωνία και συντονισμό με τις εκπαιδευτικούς, αφού συνδεόταν με την Αειφόρο Περιβαλλοντική Εκπαιδευτική Πολιτική (ΑΠΕΠ) του νηπιαγωγείου με ζήτημα «Οι καταναλωτικές συνήθειες των παιδιών του νηπιαγωγείου μας και η προσπάθεια για υιοθέτηση μοντέλων αειφόρου κατανάλωσης».

Στόχος του δειγματικού μαθήματος ήταν τα παιδιά να προβληματιστούν για τον τρόπο οργάνωσης ενός πάρτι και να αντιληφθούν μέσα από παιγνιώδη τρόπο, με τη χρήση πραγματικών υλικών, πώς θα μπορούσε το πάρτι να οργανωθεί με πιο φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο.
Η συμμετοχή όλων των παιδιών στην καταγραφή της λίστας με τα απαραίτητα υλικά για ένα πάρτι και στην ετοιμασία του τραπεζιού για το πάρτι, συνέβαλε στην ενεργό εμπλοκή τους στη διαδικασία. Μέσα από τους προβληματισμούς που τέθηκαν, τα παιδιά αντιλήφθηκαν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα των δικών τους επιλογών (πλαστικά μαχαιροπήρουνα/πιάτα/ποτήρια/τραπεζομάντηλα/διακοσμητικά μιας χρήσης, ατομικές συσκευασίες προϊόντων = μεγάλη παραγωγή απορριμμάτων, ρύπανση περιβάλλοντος) και διαφοροποίησαν τη στάση τους κάνοντας πιο αειφόρες και λιγότερο επιβλαβείς στο περιβάλλον επιλογές (μαχαιροπήρουνα/πιάτα/ποτήρια/τραπεζομάντηλα/διακοσμητικά που επαναχρησιμοποιούνται, μεγάλες συσκευασίες προϊόντων = μείωση απορριμμάτων).

Το δειγματικό μάθημα στάθηκε αφορμή, για να επεξεργασθούν το θέμα, οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά, περαιτέρω, εξετάζοντας το μέσα από τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Γλωσσική Αγωγή, Μαθηματικά, Κοινωνικές Σπουδές, Εικαστικά, κ.λπ.).