Προαιρετικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης με θέμα, «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της προσχολικής ηλικίας (3-6 χρ.)», Λάρνακα 17, 24, 31 Ιανουαρίου, 14 και 21 Φεβρουαρίου 202

Στο πλαίσιο των Προαιρετικών Σεμιναρίων που προσφέρονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, πραγματοποιήθηκαν στη Λάρνακα, πέντε συναντήσεις (17, 24, 31 Ιανουαρίου, 14 και 21 Φεβρουαρίου 2020) για εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης, με θέμα «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της προσχολικής ηλικίας(3-6χρ)» .Στόχος του σεμιναρίου ήταν η θεωρητική παρουσίαση και πρακτική εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, με απώτερη επιδίωξη την αποτελεσματική ενσωμάτωσή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη φιλοσοφία του Αναλυτικού Προγράμματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, καθώς και για τις παιδαγωγικές τεχνικές και αρχές, πάνω στις οποίες δομείται ο σχεδιασμός προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε η διαδικασία καταρτισμού της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΑΠΕΠ) για τη σχολική μονάδα, καθώς και η πορεία εργασίας της τάξης. Τέλος, οι νηπιαγωγοί είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες, σχετικά με τις ανάγκες της σχολικής τους μονάδας για το σχεδιασμό της ΑΠΕΠ, όπως επίσης και να ασκηθούν βιωματικά στο σχεδιασμό της ΑΠΕΠ, αξιοποιώντας παραδείγματα και εφαρμογές από σεμινάρια σε σχολική βάση.