Διήμερο Εκπαιδευτικού 2019-2020, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη», Λευκωσία 3-4 Σεπτεμβρίου 2019, Λεμεσός, Λάρνακα/Αμμόχωστος 5-6 Σεπτέμβριου 2019

Μέσα στο πλαίσιο του διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου για τους/τος εκπαιδευτικούς δημοτικής και προσχολικής εκπαίδευσης, διεξήχθησαν στις 3-4 Σεπτεμβρίου 2019, σεμινάρια εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους/τις εκπαιδευτικούς της προσχολικής εκπαίδευσης, των Επαρχιών Λεμεσού, Λάρνακος και Αμμόχωστου, σχετικά με την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη φιλοσοφία του Αναλυτικού Προγράμματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης(ΠΕ)/Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ), καθώς και για τις Παιδαγωγικές Τεχνικές και Αρχές.
Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε η διαδικασία καταρτισμού της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΑΠΕΠ) του σχολείου, καθώς και η πορεία εργασίας της τάξης. Δόθηκε επίσης η ευκαιρία στους/στις εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν ποικιλία διδακτικών τεχνικών για την ΠΕ/ΕΑΑ, μέσα από βιωματικά εργαστήρια που οργανώθηκαν με στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το σχεδιασμό και την υλοποίηση της ΑΠΕΠ στη σχολική μονάδα.
Σεμινάριο επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς του Δικτύου Εταιρικών Σχολείων UNESCO: «Αειφόρες Πόλεις – Αειφόρες Κοινότητες, ΚΠΕ Αθαλάσσας, 28 Νοεμβρίου 2019

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Αναλυτικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Προσχολική Εκπαίδευση Φιλοσοφία-Σχεδιασμός-Εφαρμογή 09/06/2020
Διδακτικές Τεχνικές για την Εκπαίδευση το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη 09/06/2020
Παράδειγμα σχεδιασμού Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο νηπιαγωγείο 09/06/2020