Σεμινάριο επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς του Δικτύου Εταιρικών Σχολείων UNESCO: «Αειφόρες Πόλεις – Αειφόρες Κοινότητες, ΚΠΕ Αθαλάσσας, 28 Νοεμβρίου 2019

Η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, σε συνεργασία με την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, διοργάνωσαν, για εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο Δίκτυο των Εταιρικών Σχολείων UNESCO Κύπρου (ASPnet), βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Αειφόρες πόλεις-Αειφόρες Κοινότητες».Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος CitiZEN! του δικτύου ASPnet Κύπρου, το οποίο συνδέεται με τους 17 Στόχους της Παγκόσμιας Ατζέντας για την Αειφόρο Ανάπτυξη, με έμφαση τον στόχο «Αειφόρες πόλεις και κοινότητες».

Το σεμινάριο αποσκοπούσε στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την έννοια των αειφόρων πόλεων και κοινοτήτων, την ανάδειξη της ενεργούς πολιτότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και στις κοινότητες, όπως επίσης και την ανάδειξη των σχέσεων και της συστημικότητας που διέπει την αειφορία των πόλεων και των κοινοτήτων, ως προς την επίτευξη του συνόλου των στόχων της αειφορίας.

Το σεμινάριο αναπτύχθηκε σε δύο μέρη: α) το θεωρητικό το οποίο επικεντρώθηκε στους στόχους της αειφορίας και τις ικανότητες της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη και β) στο πρακτικό το οποίο αναπτύχθηκε σε τέσσερα βιωματικά εργαστήρια που κάλυψαν ποικίλες πτυχές των Αειφόρων Πόλεων και Κοινοτήτων όπως: «Φέρουσα Ικανότητα των Πόλεων και Αειφορία», «Ουρανοξύστες – Το Μέλλον στην Οικοδομική Ανάπτυξη των Πόλεων της Κύπρου», «Αστικό Πράσινο, ως Παράγοντας Αειφορίας στις Πόλεις», «Πόλεις, Προσβάσιμες και Ασφαλείς για Όλους τους Πολίτες, με ή χωρίς Αναπηρία».

Στο πλαίσιο του επιμορφωτικού σεμιναρίου, οι 60 εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν διάφορα θέματα σε σχέση με τις αειφόρες πόλεις και κοινότητες, όπως επίσης τους δόθηκε υλικό και δραστηριότητες, για εξέταση του συγκεκριμένου στόχου στη σχολική μονάδα, με τη μορφή των διαθεματικών σχεδίων

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Πρόγραμμα 08/04/2020