Διήμερο Εκπαιδευτικό Βιωματικό Σεμινάριο: «Αειφόρες Πόλεις και Κοινότητες: Αξιοποιώντας την Προσέγγιση STEAME για την Ενίσχυση της Αειφορίας σε Κύπρο, Ελλάδα και Ομογένεια», Δημοτικό Σχολείο Ανάγεια, 15-16 Ιανουαρίου 2020

Η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη σε συνεργασία με το Δημοτικό, Ανάγειας υλοποίησε, πραγματοποίησε στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2020, στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου Ανάγειας, το διήμερο εκπαιδευτικό βιωματικό σεμινάριο με τίτλο: «Αειφόρες Πόλεις και Κοινότητες: Αξιοποιώντας την Προσέγγιση STEM για την Ενίσχυση της Αειφορίας σε Κύπρο, Ελλάδα και Ομογένεια».
Στόχος του σεμιναρίου αποτέλεσε η εισαγωγή των μαθητών/τριων στις επιστήμες της Μηχανικής (επίλυση δομικών προβλημάτων, αντοχή κατασκευών, κατασκευή ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, διερεύνηση βέλτιστου ύψους ανεμογεννήτριας, διερεύνηση βέλτιστης κλίσης φωτοβολταϊκού, πράσινες στέγες για θερμομόνωση κτιρίων, μηχανισμοί ανακύκλωσης γκρίζου νερού, τεχνική οδοποιίας κ.λπ), της Τεχνολογίας (κάθε ανθρώπινη κατασκευή, τροχαλίες, τροχοί, άξονες, τζάμια, τούβλα, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, φίλτρα νερού, κινητήρες κ.λπ.) και των Μαθηματικών (χωρική αίσθηση, αριθμοί, μέτρηση, μοτίβα, γεωμετρία κ.λπ.).

Κατά τη διάρκεια του διήμερου βιωματικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου, οι μαθητές/μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ποικίλα βιωματικά εργαστήρια και σε αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες διερευνητικού, δημιουργικού, πληροφοριακού, παρεμβατικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, προκειμένου να επιλύσουν πραγματικά, αυθεντικά προβλήματα και καταστάσεις, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τα βιώματά τους, προσεγγίζοντας διάφορες πτυχές (κοινωνικής, οικολογική, κ.λπ.) που μπορούν να καταστήσουν μια πόλη/κοινότητα αειφόρο.