Επιμορφωτικό σεμινάριο Μέσης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Ημέρας του εκπαιδευτικού με τίτλο «Στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης και ενσωμάτωσή τους στο σχολείο», Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κάβο Γκρέκο, 13 Φεβρουαρίου 2020

Στο πλαίσιο της Ημέρας του εκπαιδευτικού πραγματοποιήθηκε, στις 13 Φεβρουαρίου 2020, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κάβο Γκρέκο επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Παραλιμνίου, με θέμα στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης και ενσωμάτωσή τους στο σχολείο.

Στόχος τους σεμιναρίου αποτέλεσε η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης της Παγκόσμιας Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών 2030 και η ενημέρωσή τους για τους τρόπους ενσωμάτωσής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το σεμινάριο αναπτύχθηκε σε δύο μέρη: α) το θεωρητικό το οποίο επικεντρώθηκε στους στόχους της αειφορίας και β) στο πρακτικό το οποίο αναπτύχθηκε σε πέντε βιωματικά εργαστήρια που κάλυψαν τους στόχους της αειφορίας «Ζωή στο Νερό», «Ζωή στη Στεριά», «Καλή Υγεία και Ευημερία», «Αειφόρες Πόλεις και Κοινότητες» και «Δράση για το Κλίμα».

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι 80 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν καλές πρακτικές και να ανταλλάξουν ιδέες σε σχέση με τη θεματολογία των βιωματικών εργαστηρίων, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν στη σχολική μονάδα ως διαθεματικά σχέδια εργασίας, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη του αισθήματος της συλλογικής και ατομικής ευθύνης για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.


ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Επιμορφωτικό σεμινάριο Μέσης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Ημέρας του εκπαιδευτικού με τίτλο «Στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης και ενσωμάτωσή τους στο σχολείο», Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κάβο Γκρέκο, 13 Φεβρουαρίου 2020- Στόχοι της Aειφόρου Aνάπτυξης και ΠρακτικέςΕφαρμογές 08/04/2020