Τριήμερο Εκπαιδευτικό Βιωματικό Σεμινάριο με τίτλο «Εκπαιδεύοντας για την Αειφόρο Ανάπτυξη παιδιά με διαφορετικές ικανότητες», Α' Δημοτικό Σχολείο Τσερίου, 20-21 Φεβρουαρίου και 5 Μαρτίου 2020

Η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη σε συνεργασία με το Α' Δημοτικό, Τσερίου, πραγματοποίησε στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2020, και στις 5 Μαρτίου 2020, στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου Τσερίου Α', το τριήμερο εκπαιδευτικό βιωματικό σεμινάριο με τίτλο: «Εκπαιδεύοντας για την Αειφόρο Ανάπτυξη παιδιά με διαφορετικές ικανότητες».
Το σεμινάριο αποσκοπούσε στην αξιοποίηση της παιδαγωγικής προσέγγισης της τεχνολογικά-υποστηριζόμενης ενσώματης μάθησης στη βάση της εκπαίδευσης STEAME (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, Entrepreneurship), με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων και τεχνολογιών ενσώματης μάθησης, μέσω των οποίων επιδιώκεται η δημιουργία μαθησιακών ευκαιριών, ώστε να προωθηθεί η ενεργός εμπλοκή ΟΛΩΝ των παιδιών, με ή χωρίς αναπηρίες, στις μαθησιακές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, επικεντρώθηκε στην επίλυση αυθεντικών προβλημάτων μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση, αξιοποιώντας έννοιες, μεθοδολογίες και εργαλεία διαφόρων επιστημονικών τομέων, με σκοπό την καλλιέργεια και ανάπτυξη της καινοτομίας, της βιομηχανίας, της κριτικής σκέψης, της χρήσης μηχανικών τεχνολογιών, της παροχής ίσων ευκαιριών στην εκπαιδευτική πρακτική στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Επιμέρους διδακτικοί στόχοι του βιωματικού σεμιναρίου απετέλεσαν: (α) η ανάλυση βασικών προβλημάτων που καθιστούν μια πόλη μη αειφόρο και ο προσδιορισμός των πτυχών της πόλης και της κοινωνίας μας που χρειάζεται να επανεξετασθούν, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής μας, όπως ενέργεια, μετακινήσεις, υγεία, προσβασιμότητα, συμπερίληψη, πράσινο· (β) η ενεργός εμπλοκή όλων των παιδιών· (γ) η καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.