ΗΜΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΣΗΣ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Περιγραφή

ΘΕΜΑ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ