ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ

Ημερομηνία
16.03.2023 - 20.03.2023

Περιγραφή

Επίσκεψη ελλαδικών συνεργαζόμενων σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο στα πλαίσια του διακρατικού περιβαλλοντικού προγράμματος "Χρυσοπράσινο Φύλλο".