ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ STEM - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 4η

Ημερομηνία
18.01.2024 16:00 - 19:00
Τοποθεσία
Cyprus Pedagogical Institute, Makedonias 40, Latsia 2238, Cyprus

Περιγραφή

Σχεδιασμός έργων STEM (STEM projects) για την προώθηση της αειφορίας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο

Συνάντηση 4:
Αναπτύσσοντας συνεργατικά ένα μαθησιακό έργο (project) STEM για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Από τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή: Ενδυναμώνοντας τον/την εκπαιδευτικό στην ανάπτυξη μαθησιακών ενοτήτων STEM. Συνσχεδιασμός και ανάπτυξη μαθησιακών έργων STEM για την Αειφόρο Ανάπτυξη από ομάδες εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων.