• Οικοσελίδα
  • Ημερολόγιο
  • ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑ STEM ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 1

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑ STEM ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 1

Ημερομηνία
08.12.2022 16:00 - 19:00
Τοποθεσία
Cyprus Pedagogical Institute, Makedonias 40, Latsia 2238, Cyprus

Περιγραφή

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στην εισαγωγή της παιδαγωγικής προσέγγισης STEM στην εκπαιδευτική πρακτική για την προώθηση της διδασκαλίας θεμάτων αειφόρου ανάπτυξης, μέσω της διασύνδεσης STEM και μη STEM μαθημάτων με την πραγματική ζωή και της ενσωμάτωσης αυθεντικών πραγματικών προβλημάτων στη διδασκαλία, με απώτερο σκοπό την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη έργων STEM για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς προδημοτικής, δημοτικής, ειδικής και μέσης εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους ή από τα μαθήματα που διδάσκουν στην σχολική τους μονάδα.


Συνάντηση 1:
Εισαγωγή στην παιδαγωγική προσέγγιση STEM. Εννοιολόγηση της εκπαίδευσης STEM. Όροι και ορισμοί, αποκλίσεις και συγκλίσεις. Η επέκταση του ακρωνυμίου STEM σε STEAM, STEAME και STREAME. Γνωριμία με την παρούσα κατάσταση της εκπαίδευσης STEM στην Ευρώπη. Προσδιορισμός των παραγόντων που ενισχύουν τη σημαντικότητα των STEM στην εκπαίδευση, σε τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διασύνδεση των STEM με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών και οι Παγκόσμιοι Στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης ως πηγή άντλησης αυθεντικών, πραγματικών προβλημάτων για ενσωμάτωση στη διδασκαλία.