ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ/ΕΑΑ

Ημερομηνία
31.05.2023 15:00 - 18:00
Τοποθεσία
Cyprus Pedagogical Institute, Makedonias 40, Latsia 2238, Cyprus

Περιγραφή

5η Συνάντηση
Παρουσίαση Thinglink - Πρακτικές εφαρμογές

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Οι εκπαιδευτικοί να έρθουν σε επαφή με τρόπους που μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνολογία για τους σκοπούς της ΠΕ/ΕΑΑ, καθώς και διάφορα ψηφιακά εργαλεία  και εφαρμογές. Θα παρουσιαστούν παραδείγματα και θα γίνει προσπάθεια εφαρμογής από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.