ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ STEM - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 5η

Ημερομηνία
08.02.2024 16:00 - 19:00
Τοποθεσία
Cyprus Pedagogical Institute, Makedonias 40, Latsia 2238, Cyprus

Περιγραφή

Σχεδιασμός έργων STEM (STEM projects) για την προώθηση της αειφορίας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο

Συνάντηση 5:
Συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης μέσα από την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων για τα υπό ανάπτυξη μαθησιακά έργα STEM για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Παρουσίαση των μαθησιακών έργων STEM για την Αειφόρο Ανάπτυξη, τα οποία θα αναπτυχθούν στις προηγούμενες συναντήσεις από τις ομάδες εργασίας. Ετεροαξιολόγηση και παροχή ανατροφοδότησης με σκοπό τη βελτίωση. Προοπτικές υλοποίησης και αξιοποίησης.