• Οικοσελίδα
  • Ημερολόγιο
  • ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑ STEM ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑ STEM ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2

Ημερομηνία
15.12.2022 16:00 - 19:00
Τοποθεσία
Cyprus Pedagogical Institute, Makedonias 40, Latsia 2238, Cyprus

Περιγραφή

Συνάντηση 2:
Σύγχρονες διδακτικές στρατηγικές και καλές πρακτικές. Εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις που αξιοποιούνται στην Εκπαίδευση STEM και στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, όπως για παράδειγμα Problem Based Learning, Challenge Based Learning, Thinking Design, Design Process, κ.λπ. Καλές πρακτικές και παραδείγματα υλοποίησης και εφαρμογής μαθησιακών έργων STEM για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο.