• Οικοσελίδα
  • Ημερολόγιο
  • ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑ STEM ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 3

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑ STEM ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 3

Ημερομηνία
22.12.2022 16:00 - 19:00
Τοποθεσία
Cyprus Pedagogical Institute, Makedonias 40, Latsia 2238, Cyprus

Περιγραφή

Συνάντηση 3:
Αναπτύσσοντας συνεργατικά ένα μαθησιακό έργο STEM για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Από τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή: Ενδυναμώνοντας τον/την εκπαιδευτικό στην ανάπτυξη μαθησιακών έργων STEM. Συνσχεδιασμός και ανάπτυξη μαθησιακών έργων STEM για την Αειφόρο Ανάπτυξη από ομάδες εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων.