ΗΜΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΣΗΣ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Ημερομηνία
15.02.2023

Περιγραφή

ΘΕΜΑ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ